Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 
Konferencja - program i formularz rejestracyjny

VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali - Zamość 2018


17 maja 2018r. - Zamość, Hotel "Artis", Sitaniec 1

Program konferencji:

800-900Rejestracja uczestników
900-915Słowo wstępne. Powitanie gości - Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali; Mariusz Paszko Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
915-935Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali - Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali.
935-955Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim – Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
955-1015Wystąpienie Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny.
1015-1035Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.
1035-1055Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim – Agnieszka Kowalska- Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
1055-1120Przerwa kawowa
1120-1200Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne – Piotr Warczyński ekspert w zakresie organizacji ochrony zdrowia, b. Wiceminister Zdrowia.
1200-1220RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu - Piotr Welenc Z-ca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC, Wolters Kluwer Polska
1220-1240Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali - Łukasz Rozdeiczer, Prezes BATNA Group, Adj. Prof. Georgetown University.
1240-1300Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia
1300-1400Lunch
1400-1450Panel dyskusyjny pt. Sieć szpitali – pierwsze oceny. prowadzący: Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali uczestnicy panelu: Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Janusz Hordejuk Dyrektor SPZZOZ w Parczewie, Wiceprzewodniczący Konwentu Szpitali Lubelszczyzny, Andrzej Jacyna Prezes NFZ, Agnieszka Kowalska-Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Andrzej Mielcarek Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Paweł Pikula Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Jarosław Sachajko Poseł RP, Krzysztof Skubis Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracyjnych SPSK4 w Lublinie, Karol Tarkowski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość, Sławomir Zawiślak Poseł RP
1450-1510Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli - Lila Gniadek doradca ekonomiczny w Departamencie Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli.
1510-1530Wyzwania eZdrowia - Rafał Włach Dyrektor Handlowy CGM Polska
1530-1550Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO – Jacek Bilski Supra Brokers SA.
1550-1610Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali - Optima Care Impel Partner i Neosystem.
1610-1620Zakończenie i podsumowanie konferencji – Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali.
1620Losowanie nagrody niespodzianki
Business Mixer

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent Szpitali Zamojszczyzny
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-Rejestracja
System Zarządzania Jakością