Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Konferencje organizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali:
  • VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

    Konferencja zorganizowana 17 maja 2018

  • 17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

    Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

    Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

    Ponadto program konferencji obejmował:
    1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
    2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
    3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
    4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
    5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
    6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
    7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
    8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
    9. Wyzwania eZdrowia.
    10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
    11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

    Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.  • V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

    Konferencja zorganizowana 18 maja 2017

  • IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

    Konferencja zorganizowana 20 maja 2016

  • III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

    Konferencja zorganizowana 8 maja 2015

  • II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

    Konferencja zorganizowana 22 maja 2014

  • I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

    Konferencja zorganizowana 23 maja 2013Zamojskie Spotkania Hematologiczne:
  • VIII Zamojskie Spotkania Hematologiczne - 20 października, Hotel "Artis" w Zamościu


    W dniu 20 października odbyło się VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne. Konferencja organizowana przez Zamojski Szpital Niepubliczny odbywa się od kilku lat z udziałem najwybitniejszych polskich hematologów i jest platformą edukacyjną oraz wymiany wiedzy dla szerokiego grona lekarzy poczynając od lekarzy rodzinnych poprzez internistów do hematologów. Tematyka tych spotkań obejmuje praktyczne zagadnienia i praktyczne podejście do problemów hematologicznych, jakie prezentują nam pacjenci oraz stara się pokazać możliwości i zasady prowadzenia pacjentów na każdym szczeblu postępowania od lekarza tzw. 1-go kontaktu poprzez internistę do hematologa włącznie.

    W tym roku wykłady prowadzili jak zwykle Profesorowie z wielu ośrodków hematologicznych w Polsce, włącznie z obecnym i byłym krajowym konsultantem (Prof. W.W. Jędrzejczak, Prof. D. Wołowiec), byłym i obecnym dyrektorem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (Prof. E. Lech-Marańda, Prof. K. Warzocha), kierownicy oraz profesorowie klinik IHIT (Prof. J. Windyga, Prof. J. Góra-Tybor, Prof. K. Jamroziak) i Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (Prof. J. Dwilewicz-Trojaczek) oraz klinik hematologicznych w Poznaniu (Prof. L. Gil), Wrocławiu (Prof. T. Wróbel), Krakowie (Prof. T. Sacha) i oczywiście grono profesorów lubelskich (Prof. I. Hus, Prof. K. Giannopoulos) z Panią Profesor Anną Dmoszyńską na czele, która od wielu lat jest patronem, współorganizatorem i dobrą duszą tych spotkań.

    W tematyce tegorocznego spotkania uwzględniono m.in. usystematyzowanie i zrozumienie czym jest chłoniak i białaczka w czasach obecnych, przedstawiono uaktualnione podejścia do chorób nowotworowych krwi zgodnie z ubiegłoroczną modyfikacją klasyfikacji WHO z uwzględnieniem roli i współpracy lekarzy wszystkich szczebli w prowadzeniu pacjenta, problemy zaburzeń odporności u tych pacjentów z położeniem nacisku przede wszystkim na problematykę szczepień oraz problemy koagulogiczne: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, a także co powinniśmy wiedzieć o nowych doustnych antykoagulantach oraz mało znana wszystkim  i wydająca się niedodiagnozowaną nocna napadowa hemoglobinuria.

    Organizatorem spotkania jak już wspomniano na wstępie był Zamojski Szpital Niepubliczny (Oddział Hematologiczny), natomiast organizatorem logistycznym była firma Med-Space z Lublina. Patronat nad spotkaniem obok P. Profesor Anny Dmoszyńskiej objął Pan Prezydent Miasta Zamościa A. Wnuk. Patronatu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów udzielił P. Profesor T. Robak, Prezes towarzystwa. Główny patronat medialny nad wydarzeniem objął najważniejszy portal hematologiczny w Polsce, www.hematoonkologia.pl.

    Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad stu lekarzy głównie z okolicznych ośrodków, ale także z dalszych ośrodków Lubelszczyzny oraz niekiedy dalekich miejscowości w Polce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków hematologicznych na Ukrainie.

    Tradycją też już kilkuletnią jest wręczanie podczas konferencji statuetek Przyjaciela Zamojskiej Hematologii przyznawanych corocznie przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu. W tym roku tytuł Przyjaciela i statuetkę otrzymał P. Prof. Krzysztof Warzocha. Dołączył do grona wcześniej utytułowanych: Prof. Anny Dmoszyńskiej, Prof. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka oraz byłego i obecnego Prezesa ZSzN (Krzysztofa Tuczapskiego, Mariusza Paszko). Wręczenia statuetki dokonał Prezes Stowarzyszenia P. Krzysztof Żbikowski wraz z V-ce Prezesem P. Renatą Król.
  • VII Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z VI Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

  • VI Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z VI Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

  • V Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z V Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

  • IV Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z IV Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

  • III Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z III Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

  • II Zamojskie Spotkania Hematologiczne

    Aby obejrzeć relację z II Spotkania, należy zarejestrować się na stronie "hematoonkologia.pl" i wyszukać konferencję w dziale "Relacje cyfrowe"

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent Szpitali Zamojszczyzny
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-Rejestracja
System Zarządzania Jakością