Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Konferencje organizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.Zamojskie Spotkania Hematologiczne:

Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali:
 • VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

  Konferencja zorganizowana 17 maja 2018

 • 17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

  Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

  Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

  Ponadto program konferencji obejmował:
  1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
  2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
  3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
  4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
  5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
  6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
  7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
  8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
  9. Wyzwania eZdrowia.
  10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
  11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

  Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym. • V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

  Konferencja zorganizowana 18 maja 2017

 • IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

  Konferencja zorganizowana 20 maja 2016

 • III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

  Konferencja zorganizowana 8 maja 2015

 • II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

  Konferencja zorganizowana 22 maja 2014

 • I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

  Konferencja zorganizowana 23 maja 2013

22 maja 2014 roku w Zamościu odbyła się II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 organizowana przez Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. oraz Polską Federację Szpitali pod honorowym patronatem Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Marcina Zamoyskiego Prezydenta Miasta Zamość.
Wśród prelegentów znaleźli się Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP, Krzysztof Tuczapski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek Wójcik Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich.
W dyskusji panelowej udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, samorządu i politycy, a wśród nich Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP i Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Tuczapski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Paweł Pikula Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Marek Wójcik Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich oraz Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość.
Gośćmi Konferencji byli również uczestnicy II edycji Europejskiego Programu Wymiany Menedżerów HOPE Exchange 2014 z pięciu krajów europejskich: Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Słowenii i Czech.Materiały z konferencji (udostępnione przez prelegentów):
 • Polska Federacja Szpitali - Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali HOPE
 • Jak poprawić opiekę nad pacjentem jednocześnie obniżając koszty wewnątrzszpitalne hospitalizacji? - Jakub Baran, Członek Zarządu firmy Sampi Research Sp. z o.o.
 • Akademia Zdrowia 2030 - zdrowie musi stać się priorytetem państwa - Andrzej Mądrala, V-ce Prezydent Pracodawcy RP
 • Pacjent w badaniach klinicznych - Marek Konieczny, Prezes Zarządu KO-MED Centra Kliniczne
 • Efektywność energetyczna szpitali - Roman Trześniowski, Dyrektor ds. Rozwoju Dalkia Wschód Sp. z o.o.
 • Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników szpitali zrzeszonych w Polskiej Fderacji Szpitali

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent Szpitali Zamojszczyzny
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Koło - P.T.P.
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Praca dla lekarzy
  Praca
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Ważne linki
  Ankieta dla pacjentów
  E-Rejestracja
  System Zarządzania Jakością