Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Konferencje organizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.Zamojskie Spotkania Hematologiczne:

Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali:
 • VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

  Konferencja zorganizowana 17 maja 2018

 • 17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

  Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

  Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

  Ponadto program konferencji obejmował:
  1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
  2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
  3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
  4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
  5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
  6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
  7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
  8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
  9. Wyzwania eZdrowia.
  10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
  11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

  Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym. • V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

  Konferencja zorganizowana 18 maja 2017

 • IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

  Konferencja zorganizowana 20 maja 2016

 • III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

  Konferencja zorganizowana 8 maja 2015

 • II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

  Konferencja zorganizowana 22 maja 2014

 • I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

  Konferencja zorganizowana 23 maja 2013

20 maja 2016 roku odbyła się IV edycja Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość. Jak co roku w zamojskim Hotelu Artis spotkali się dyrektorzy szpitali z terenu wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Organizatorami konferencji byli Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

Wiodąca tematyka konferencji:
- Koordynowana ochrona zdrowia: perspektywy a rola szpitali.
- Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
- Finansowanie i dostępność świadczeń zdrowotnych w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
- Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – sukces czy porażka.
- Rola priorytetów zdrowotnych w działalności zawodowej regionalnych „oficerów” ochrony zdrowia.
-Ochrona zdrowia w województwie lubelskim, problemy i wyzwania.

Punktem kulminacyjnym była dyskusja panelowa pt. Priorytety polityki zdrowotnej a polityka regionalna, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, samorządu i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną Jubileuszową Konferencję Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym. 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent Szpitali Zamojszczyzny
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-Rejestracja
System Zarządzania Jakością