Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Informacje dla PacjentówNocna i świąteczna opieka zdrowotna
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do godziny 800 dnia następnego.

Dla obszaru powiatu i miasta Zamościa świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - stacjonarnej i wyjazdowej, realizuje:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II w Zamościu,

  Pacjenci mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu:

   
  (84) 677-33-46 i (84) 677-33-47.

  Świadczenia udzielane są na parterze w budynku przychodni (Wejście główne do Szpitala).

  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
  Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

  Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

  W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 1800 – 800 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

  Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.
  W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

  Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:
 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

  Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  mgr Anna Gieleta
  przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
  w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
  pokój nr 226 II piętro,

  Można również kontaktować się telefonicznie.
  tel. (084) 677 50 15


  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
  Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  > Karta Praw Pacjenta
  > Informacja o listach oczekujących
  > Skierowanie na świadczenie
  > Przyjęcie do szpitala
  > Potwierdzenie prawa do świadczeń
  > Regulamin odwiedziń
  > Ważność świadczeń
  > Szczególne uprawnienia
  > Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  > Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
  > Kapelani szpitalni
  > CPE Informacja dla pacjenta
  > Higiena rąk
  Koło - P.T.P.
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Praca dla lekarzy
  Praca
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Ważne linki
  Ankieta dla pacjentów
  E-Rejestracja
  System Zarządzania Jakością