Fundacja PGE

Dzięki dofinansowaniu PGE Fundacja w ramach projektu „Doposażenie Oddziału Chorób Płuc w celu przeciwdziałania skutkom zakażenia Covid-19” szpital zakupił następujący sprzęt na potrzeby funkcjonowania Oddziału Chorób Płuc:

    • Urządzenie do nieinwazyjnego monitorowanie wentylacji i nasycenia tlenemPrzezskórny kapnograf i pulsoksymetr do nieinwazyjnego i ciągłego monitorowania przezskórnego SpO2 i pCO2 we krwi. W sposób ciągły mierzy przezskórnie stężenie tlenu pO2 i dwutlenku węgla pCO2 we krwi oraz puls PR. Umożliwia to podjęcie natychmiastowej reakcji, co w efekcie może zapobiec niewydolności i uszkodzeniom narządów. Do zastosowania w medycynie zaburzeń oddychania
  • System do cyfrowego drenażu klatki piersiowej typu THOPAZUrządzenie do mierzenia i regulacji podciśnienia bardzo blisko klatki piersiowej pacjenta oraz redukuje efekt syfonu.Pozwala lekarzowi na precyzyjną ocenę przecieku powietrza, płynu oraz ciśnienia w jamie opłucnej i osierdziowej.