I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

23 maja 2013 roku w zamojskim hotelu Artis odbyła się Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.
Organizatorem spotkania był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. oraz Polska Federacja Szpitali.
W konferencji udział wzięli zarząd i członkowie Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektorzy Szpitali i Władze Samorządowe województwa lubelskiego.
Spotkanie zostało poświęcone ochronie zdrowia województwa lubelskiego w świetle ustawy o działalności leczniczej oraz zapowiadanych zmian w przepisach prawa mających wpływ na prowadzenie działalności leczniczej. Eksperci i specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia przybliżyli problematykę przekształceń, organizacji i zarządzania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych poprzez prezentację nowoczesnych metod zarządzania.
Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z przeprowadzonych procesów restrukturyzacji szpitali.
Wiodące tematy konferencji:
polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia,
ubezpieczenia podmiotów leczniczych – realna ochrona podmiotów leczniczych,
zarządzanie ryzykiem działalności podmiotów leczniczych w kontekście zmian w przepisach prawa oraz wzrostu świadomości pacjentów w zakresie dochodzenia roszczeń,
przekształcenia szpitali w świetle ustawy o działalności leczniczej,
kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim na rok 2014 i lata następne,
grupy zakupowe.

Mamy nadzieję, że Konferencja wejdzie na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Zamojski Szpital Niepubliczny.