II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

22 maja 2014 roku w Zamościu odbyła się II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 organizowana przez Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. oraz Polską Federację Szpitali pod honorowym patronatem Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Marcina Zamoyskiego Prezydenta Miasta Zamość.
Wśród prelegentów znaleźli się Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP, Krzysztof Tuczapski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Marek Wójcik Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich.
W dyskusji panelowej udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, samorządu i politycy, a wśród nich Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP i Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Tuczapski Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Paweł Pikula Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Marek Wójcik Z-ca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich oraz Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość.
Gośćmi Konferencji byli również uczestnicy II edycji Europejskiego Programu Wymiany Menedżerów HOPE Exchange 2014 z pięciu krajów europejskich: Hiszpanii, Portugalii, Norwegii, Słowenii i Czech.