III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

8 maja 2015 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się dyrektorzy szpitali z terenu wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na III Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

Tak jak w latach ubiegłych organizatorem spotkania był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali, a patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Zamość.

Uczestnicy rozmawiali m.in. o pakiecie onkologicznym, kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, zarządzaniu ryzykiem, a także o outsourcingu wybranych usług.

Dyskusja panelowa „Mapy potrzeb zdrowotnych szansa czy zagrożenie”, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, samorządu i Narodowego Funduszu Zdrowia była doskonałą okazją do wymiany poglądów i refleksji nt. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, zarówno w skali kraju jak też regionu lubelskiego. Już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję w roku przyszłym.