Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Aktualności


(2019-12-23)

Wszystkim pracownikom Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary i nadziei.

życzy Prezes Zarządu
Mariusz Paszko


(2019-12-13)

Spotkanie opłatkowe 2019


Tradycyjnie, jak co roku, przy wigilijnym stole spotkali się pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadził Ksiądz Stanisław poprzez wspólną modlitwę. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Magdalena Dołgan, nadając temu spotkaniu wyjątkowo uroczysty charakter.

(2019-12-09)

Święty Mikołaj w szpitalu


Jak co roku 6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym naszego szpitala.

W tym roku do naszych małych pacjentów przybyło aż dwóch Mikołajów. Pierwszy przywędrował z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Święty Mikołaj w asyście studentów Wydziału Finansów i Rachunkowości podarowali małym pacjentom upominki. Drugi Mikołaj przyjechał do naszych dzieci z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Święty Mikołaj wraz ze swoimi kolorowymi pomocnicami wesoło wędrował po szpitalnym oddziale. Następnie obdarował dzieci prezentami a także zorganizował inne wesołe atrakcje. Spotkanie ze Świętym Mikołajem ze strony Liceum koordynowała Pani Katarzyna Kmieć. Chwila rozmowy, ciepłe życzenia, drobny upominek, wesoła zabawa sprawiły radość i uśmiech na twarzach małych pacjentów. Dzięki takim akcjom chore dzieci w tak ważnym dla nich dniu mogą choć na chwilę zapomnieć o swoim pobycie w szpitalu i o swoich chorobach. Dzieci bardzo dziękowały Świętym Mikołajkom.

(2019-12-06)

Nowe kardiomonitory w szpitalu


Decyzją Komisji Konkursowej zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, w ramach konkursu ofert na Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019”, szpital otrzymał dofinansowanie na zakup nowego sprzętu kardiologicznego. W ramach wsparcia finansowego została zakupiona 1 centrala monitorująca oraz 5 monitorów kardiologicznych. Łączna wartość nowej aparatury wynosi 112 698,00 zł z czego koszt dofinansowania to 93 969,00zł.

Nowoczesny sprzęt medyczny z pełnym wyposażeniem został przekazany na Oddział Chorób Wewnętrznych, który to pozwoli personelowi obserwować stale pomiary wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem oraz szybka reakcja personelu na zaistniałe nieprawidłowości.

Wyposażenie oddziału w nowoczesny system monitorowania parametrów życiowych pacjentów znacząco poprawi standard kompleksowego leczenia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

(2019-11-18)

Uśmiech dla seniora od Fundacji „Dr Clown”


14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. W tym dniu Fundacja „Dr Clown” w 14 miastach zorganizowała akcję „Uśmiech dla seniora”, niosąc uśmiech tam, gdzie seniorom szczególnie dolega smutek i samotność: do szpitali, hospicjów i domów seniora.

Z tej okazji fantazyjnie przebrani, zaopatrzeni w charakterystyczne kolorowe noski „Doktorzy Clowni” z Fundacji „Dr Clown” odwiedzili naszych pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Fundacja „Dr Clown” prowadzi program „Terapii śmiechem” w szpitalach i placówkach specjalnych od 1999 roku. Jej motto brzmi: Uśmiech leczy! Przeszkoleni wolontariusze Fundacji koją lęk i likwidują napięcia spowodowane trudną sytuacją podopiecznych. W swojej pracy sięgają po interaktywne zabawy, jogę śmiechu, „magiczne” akcesoria, iluzję, klaunadę i wspierające rozmowy. Każdego roku „Doktorzy Clowni” docierają do 58 tysięcy podopiecznych w 150 szpitalach i placówkach w ponad 80 miastach. W tym roku Fundacja „Dr Clown” świętuje 20-lecie działalności.

(2019-11-07)

Terminy wdrażania e-dokumentacji medycznej nie będą już przekładane


Zamiast przekładania terminów wdrażania kolejnych etapów informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce, należy zaproponować mechanizmy motywujące placówki m.in. do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) bez zbędnych opóźnień - twierdzą eksperci. Czy wszyscy są już gotowi do sprostania temu wyzwaniu?

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-10-30)

Hipokrates Lubelszczyzny 2019 to ranking pacjentów, którzy głosowali na swoich kandydatów w kategoriach powiatowych i wojewódzkich, wybierając przedstawicieli zawodów medycznych. W kategorii pielęgniarka roku Pani Anna Bojar - pielęgniarka oddziałowa izby przyjęć przy oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w naszym szpitalu zajęła trzecie miejsce w województwie lubelskim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(2019-10-22)

X Zamojskie Spotkanie Hematologiczne


W piątek 18 października, w hotelu Artis, odbyły się X Zamojskie Spotkania Hematologiczne. Jak zwykle zgromadziły jako wykładowców grono najlepszych polskich hematologów, na czele z Profesorem Tadeuszem Robakiem, Kierownikiem Kliniki Hematologii w Łodzi i wieloletnim Prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Przybyli też Profesorowie z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz bardzo liczna reprezentacja naukowców lubelskich. Wykładów wysłuchali lekarze z Zamościa i okolic, ale też w dużej części z terenu województwa lubelskiego i województw ościennych. Przedstawiono bardzo szeroki zakres najnowszej wiedzy hematologicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty jej zastosowania w prowadzeniu pacjentów. Jubileusz X-lecia zamojskich spotkań został podkreślony przez wręczenie twórcy i głównemu organizatorowi konferencji dr Sławomirowi Górnikowi, Ordynatorowi Oddziału Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego podziękowań i listów gratulacyjnych przez Prezydenta Miasta P. Andrzeja Wnuka oraz Prezesa ZSzN P. Mariusza Paszkę. W trakcie konferencji P. Prezydent Andrzej Wnuk dokonał akcesu Miasta Zamościa do ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedź masz we krwi”, mającej na celu propagowanie wykonywania profilaktycznych badań morfologii krwi. Dzięki takim badaniom profilaktycznym, osoby, które nie wiedzą jeszcze, że w utajeniu rozwija się u nich choroba, mogłyby wcześniej trafić do hematologa celem diagnozy i ewentualnego wdrożenia stosownej terapii.

(2019-10-21)

18 października Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W tym dniu świętuje cała Służba Zdrowia: lekarze, pielęgniarki, kapelani pracujący w szpitalach i domach opieki, jednym słowem wszyscy, którzy mają coś wspólnego z pomocą chorym, ponieważ patronuje im św. Łukasz.
Z tej okazji w naszej Kaplicy Szpitalnej została odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich osób opiekujących się ludźmi chorymi i cierpiącymi, a w szczególności pracowników Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Nabożeństwu z udziałem przedstawicieli służby zdrowia, przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz okolicznych mieszkańców przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mariusz Leszczyński. W swojej homilii podkreślił, że w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o osobach, które są zawsze obecne przy ludziach chorych, a także modlić się w ich intencjach, aby nie brakowało im sił zarówno fizycznych jak i psychicznych w posłudze, jaką pełnią.

(2019-10-11)

Ćwiczebna ewakuacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ZSzN


Dnia 10 października 2019r. o godzinie 10:30 odbyła się próbna ewakuacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej na oddziale Hematologicznym. Ćwiczebna ewakuacja została zorganizowana i prowadzona przez Inspektora P.POŻ i BHP naszego szpitala Pana Bolesława Bełza przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, którą reprezentował asp.sztab. Adrian Chwała z Zastępu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Mirosław Olejniczaka z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość.

Celem ćwiczeń było doskonalenie personelu medycznego i niemedycznego z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania pożaru, skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu oraz powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych.

Osoby uczestniczące podczas ćwiczeń postępowały zgodnie z ogólnie przyjętą i opracowaną w szpitalu Instrukcją Ewakuacji. Personel szpitala podjął szybkie działania w celu likwidacji zagrożenia. Zaalarmował niezwłocznie odpowiednie służby i przełożonych oraz osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Przystąpił przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru oraz rozpoczął ewakuację osób zagrożonych. Personel szybko i bezpiecznie zgodnie z oznakowaniem opuszczał strefę zagrożoną wyprowadzając chorych chodzących wyjściami ewakuacyjnymi, a noszowi transportowali pacjentów leżących na noszach do wyznaczonego miejsca zbiórki na zewnątrz budynku. Pacjenci oraz ich opiekunowie mogli pozostać spokojni, w rolę ewakuowanych wcielili się pozoranci.

Ważne było aby czynności te zostały wykonane w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji i tak było w tym przypadku. Osoby ewakuowane podporządkowały się poleceniom osób prowadzących akcję. Wszystkie działania przebiegły sprawnie, bezpiecznie i skoordynowanie. Dodatkowo przeprowadzona symulacja pożaru była okazją dla pracowników do użycia praktycznego podręcznego sprzętu gaśniczego. Ewakuacja w szpitalu to prawdziwy test dla pracowników. Pokazała, że pracownicy szpitala dobrze działają w nagłych przypadkach i koordynują swoje działania.

(2019-09-23)

Tak się bawiliśmy w ostatnią sobotę kalendarzowego lata 2019.

(2019-09-05)

Minister Szumowski o wydatkach na zdrowie: będziemy mówić o ustawie 8 proc.


Inwestycja w zdrowie jest znakiem firmowym tej kadencji naszego rządu, kierunek ten będzie kontynuowany także w następnej kadencji - zapowiedział w środę (4 września) minister zdrowia Michał Szumowski podczas panelu w ramach 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-09-05)

Debata komitetów wyborczych: takie mają pomysły na przyszłość ochrony zdrowia


Przedstawiciele czterech komitetów wyborczych, startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych, wzięli w środę (4 września) udział w debacie dotyczącej priorytetów i celów polityki zdrowotnej w latach 2019-2023. Na koniec zostali ocenieni w głosowaniu publiczności przysłuchującej się tej dyskusji.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-08-04)

Stowarzyszenie Zamość 4x4 pomaga małym pacjentom


Stowarzyszenie Zamość 4x4, które pasję do samochodów i troskę o ochronę środowiska łączy z pasją do pomagania, wsparło tym razem Zamojski Szpital Niepubliczny. Zarząd szpitala otrzymał od Stowarzyszenia 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału pediatrycznego. Szpital zakupił zaawansowanełóżko szpitalne w pełni sterowane elektrycznie dla małych dzieci -TOM 2, wózek inwalidzki specjalny, pielęgnacyjny do przewożenia pacjentów –NORMANDIE, stół rehabilitacyjny stacjonarny-JVSKSRoraz kanapę i fotel na holl.

Uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu odbyło się 2 sierpnia br. Obecny był również ZarządStowarzyszenia Zamość 4x4 Pan SebastianGrela i ArkadiuszZbyryt, na ręce których Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Pan Mariusz Paszko wraz z Panią Teresą Fedorowicz Ordynatorem Oddziału Pediatrii złożyli serdeczne podziękowania za przekazanie darowizny pieniężnej.

Kilka słów o samym Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Zamość 4x4 powstało z inicjatywy pasjonatów imprez offroadowych, ochrony przyrody i promowania piękna Roztocza. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi, organizacja imprez charytatywnych, propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Zamojszczyzny i Roztocza. Stowarzyszenie ponadto uczestniczy w rajdach i imprezach off-roadowych na terenie całego kraju.

Grupę pasjonatów off-roadu z Zamościa i okolic połączyła także chęć pomagania innym. Stowarzyszenie każdego roku angażuje się w akcje charytatywne w całym regionie. Podczas akcji "Czyste lasy Zamojszczyzny" organizuje sprzątanie lasów. Jedną z głównych imprez Stowarzyszenia jest też doroczna akcja "Dla Choinki" podczas, której zbierają pieniądze na prezenty świąteczne dla dzieci z domów dziecka. Członkowie Stowarzyszenia angażują się także w zbiórkę pieniędzy dla WOŚP.

Zarząd, personel oraz pacjenci oddziału miłośnikom sportów motorowych składają serdeczne podziękowania za przekazanie darowizny pieniężnej.Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy jakości leczenia oraz podwyższy komfort przebywania naszych małych pacjentów w szpitalu.

(2019-07-04)

W dniu 3 lipca odbyło się uroczyste przekazanie 25 obrazów autorstwa zamojskiej artystki Wioletty Lewandowskiej. Prace zostały stworzone z myślą o najmłodszych pacjentach i będą umilać pobyt dzieci na oddziale pediatrycznym.

– Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała i, że miasto mogło w tym pomóc. Mam nadzieję, że oddział pediatryczny będzie miejscem, gdzie tego rodzaju inicjatywy będą podejmowane. Sztuka nie tylko łagodzi obyczaje, ale i trudne chwile – powiedział prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

– Taki też był cel i zamierzenie – wyjaśniła artystka – ponieważ wszystkie badania wskazują na to, że zdrowiejemy patrząc na obrazy. Obraz jest takim pretekstem, by odejść od dramatu, który się rozgrywa w danej chwili. Ale malując obrazy, myślałam też o pracownikach, żeby było państwu łatwiej każdego dnia spędzać tutaj czas – dodała Wioletta Lewandowska.

– Mamy jeszcze kilka pomysłów, ale na razie poszukujemy sponsora, żeby móc je zrealizować. Chodzi m.in. o Oddział Opieki Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, gdzie pacjenci przebywają dłużej. Są to osoby starsze, a dla nich otoczenie jest również bardzo ważne – powiedział prezes Mariusz Paszko.

Wioletta Lewandowska przekazać swoje dzieła w darze małym pacjentom mogła dzięki sponsorom: Miastu Zamość i szpitalowi.

Sam szpital nie kojarzy nam się z czymś pozytywnym, jednak jest on miejscem gdzie ludzie mogą liczyć na pomoc i opiekę a nawet na małą galerie sztuki.

(2019-05-17)

VII Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali 2019


16 maja 2019 roku w zamojskim Hotelu Artis już po raz siódmy spotkali się menedżerowie szpitali województwa lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na „VII Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali 2019”. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość.
Jak co roku dyrektorzy szpitali i samorządowcy pochylali się nad aktualnymi problemami polskiej służby zdrowia. Obowiązkowe wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, braki kadry medycznej, zbyt niskie finansowanie ochrony zdrowia i ogromne oczekiwania dotyczące podwyżek kolejnych grup zawodowych - to największe wyzwania w ochronie zdrowia, o których rozmawiali uczestnicy konferencji. Dużo miejsca poświęcono kondycji finansowej szpitali, która na Lubelszczyźnie ciągle nie jest najlepsza. Rozmawiano też o współpracy między Polską a Ukrainą w obszarze służby zdrowia. Po raz pierwszy w konferencji uczestniczyli goście z Ukrainy reprezentujący Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.

(2019-05-10)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składam wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia. Życzę, aby każdy nowy dzień w Waszej pracy zawodowej niósł za sobą odkrywanie jej pozytywnych stron, przynosił wiele satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań, umacniał w przekonaniu o dokonywaniu właściwych wyborów.

Pragnę też podziękować za codzienny wysiłek, za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów, łagodzącej ich cierpienie i niepokój. Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskim.Prezes Zarządu
Mariusz Paszko

(2019-04-30)

Jubileusz 100 lat


W dniu dzisiejszym w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym obchodziliśmy piękny Jubileusz setnych urodzin naszej pensjonariuszki Pani Mieczysławy. Nie zabrakło życzeń 200 lat, szampana i tortu. W imieniu Prezydenta Miasta życzenia i gratulacje złożył Z-ca Prezydenta Miasta Zamość Pan Piotr Zając, z życzeniami przybyli także przedstawiciele ZUS-u. Kwiaty oraz życzenia od Zamojskiego Szpitala Niepublicznego drogiej Jubilatce przekazał Prezes Mariusz Paszko. Wszyscy życzymy Pani Mieczysławie pogody ducha i samych szczęśliwych chwil..


(2019-04-18)

Życzenia dla pracowników


Ciepłych, pełnych radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła,
miłych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka pracownikom
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o.

życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko(2019-04-17)


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spotkali się przy wielkanocnym stole. Swoją obecnością zaszczycili nas Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej Pani Magdalena Dołgan i Pani Jadwiga Kijek. Wspólna modlitwa pod przewodnictwem Księdza Kapelana Stanisława , poświęcenie pokarmów i dzielenie się jajkiem wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój. Dopełnieniem uroczystości były słowa składanych życzeń na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

(2019-04-08)

Wizyta ukraińskich lekarzy w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym


5 kwietnia gościliśmy w naszym szpitalu delegację lekarzy z Ukrainy, członków Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Wśród gości byli lekarze z Wołyńskiego Wojewódzkiego Szpitala oraz z Łucka i Równego, specjaliści z dziedziny otolaryngologii, chirurgii szczękowej, ginekologii, ortopedii i traumatologii, pediatrii, kardiologii, urologii, neurologii, psychiatrii, razem 25 osób.

Lekarze rozmawiali z prezesem Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Mariuszem Paszko i dyrektorem ds. lecznictwa Tomaszem Anasiewiczem m.in.: o możliwości nawiązania współpracy poprzez organizację krótkich wizyt lub staży, o sytuacji w polskiej i ukraińskiej służbie zdrowia, wymieniano doświadczenia w opiece nad pacjentem i kształceniu lekarzy.

Prezesem Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest dr Sergiusz Prokopiuk. Głównym celem organizacji jest zrzeszenie lekarzy polskiego pochodzenia z Wołynia, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i etyki, nawiązanie zawodowych i przyjacielskich kontaktów z polskimi kolegami oraz różnymi międzynarodowymi organizacjami medycznymi w Polsce i na świecie.

Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie i promocja polskiej kultury i języka na terenie historycznego Wołynia. Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest dopełnieniem, kontynuacją i poszerzeniem działalności organizacji polonijnych wśród lekarzy w wołyńskim i rówieńskim obwodach.

Mamy nadzieję, że spotkania będą kontunuowanie i staną się początkiem nawiązania dalszej współpracy.(2019-04-03)

Protest szpitali powiatowych przed MZ: nasze placówki są spychane przez resort na margines


Wzrost kwoty ryczałtu o 15 proc., wypłacenie rekompensaty za wzrost kosztów świadczeń medycznych spowodowanych decyzjami płacowymi ministra zdrowia czy pełne finansowanie świadczeń ratujących życie - z takimi postulatami 2 kwietnia manifestowali dyrektorzy i pracownicy szpitali powiatowych przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Do protestujących wyszli przedstawiciele resortu, na ręce których złożono petycję skierowaną do ministra Łukasza Szumowskiego.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-03-14)

Dyrektorzy szpitali o sieci i ryczałtach: co państwo zepsuło, niech państwo naprawi


W czwartek (14 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformuje o skali podniesienia finansowania świadczeń szpitalnych. Jak wskazują szefowie lecznic wchodzących w skład tzw. sieci szpitali, problemów z jej funkcjonowaniem jest więcej i nie dotyczą tylko pieniędzy. - Zastanawiamy się, czy dostanie się do sieci było nagrodą, czy karą - mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-03-08)

Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej


życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko(2019-03-08)

Kwiaty i życzenia z okazji Dnia Kobiet dla naszych miłych Pań
(2019-02-20)

OGŁOSZENIE
ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO
z dnia 20 lutego 2019r.


W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w 1995 - 1996 r.
( hospitalizowanych w oddziałach szpitala) informujemy, że istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji z tego okresu w terminie do 31 marca 2019 r.

Wniosek o wydanie oryginału historii choroby należy składać w Sekretariacie Szpitala (budynek przychodni przy ul.Kilińskiego 4, II p. pok.201), lub bezpośrednio do Działu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej- Ruchu Chorych w godz. 8.00 - 15.00, w dni robocze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.(84) 677-50-19 lub (84) 677-50-17


Wniosek o wydanie oryginału historii choroby kliknij tutaj.(2019-02-19)

Lubelskie: szpitale powiatowe twierdzą, że nie sprostają 'spirali podwyżek"


Spirala podwyżek jest nie do wykonania. Potrzebne są pieniądze dla kolejnych grup zawodowych, m.in. techników elektroradiologii, fizjoterapeutów czy pracowników laboratorium - alarmuje Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Kraśniku.

Więcej informacji na stronie - rynekzdrowia.pl/(2019-02-11)

XXVII Światowy Dzień Chorego


Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II i odtąd jest obchodzony 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym roku jego centralne obchody odbywają się od 9 do 11 lutego w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości. Jego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego w Kaplicy Szpitalnej J.E. Ks. Biskup Mariusz Leszczyński odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych oraz osób opiekujących się ludźmi chorymi i cierpiącymi.
W liturgii uczestniczyli przedstawiciele zarządu szpitala, rady nadzorczej i władz miasta, pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy. Po modlitwie Ks. Biskup, tak jak co roku odwiedził chorych przebywających w oddziałach szpitalnych, błogosławiąc i życząc im szybkiego powrotu do zdrowia.

Fragment homilii ks. Biskupa oraz wywiad z Naczelną Pielęgniarką Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. - Panią Anią Gieletą - znajdują się na stronie Katolickiego Radia Zamość www.radiozamosc.pl/(2019-02-07)

Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 5 lutego 2019


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Tematem obrad Konwentu były bieżące problemy związane z funkcjonowaniem „sieci szpitali” oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Dyrektorzy LOW NFZ przedstawili informacje dotyczące planu finansowania i realizacji świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim. W trakcie dyskusji dyrektorzy szpitali rozmawiali o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem swoich jednostek, m.in. o skutkach finansowych podwyżek płac wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publiczny oraz niektórych innych ustaw. Dyrektorzy zwrócili uwagę na narastające problemy kadrowe, dotyczące zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, co często, zwłaszcza w małych szpitalach powiatowych, związane jest z brakiem środków na zatrudnienie i zapewnienie wynagrodzenia na oczekiwanym poziomie. Podkreślono, że ustawa podwyżkowa uwzględniająca tylko niektóre grupy zawodowe jest bardzo krzywdząca, powoduje duże dysproporcje wynagrodzeń i jest przyczyną konfliktów w zakładach pracy. Ponadto przekazywane przez MZ „znaczone pieniądze” nie gwarantują pełnego pokrycia podwyżek, co powoduje zadłużanie się jednostek. Zdaniem Konwentu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wartości świadczeń medycznych.
Miłym akcentem spotkania Konwentu były podziękowania złożone Dyrektorowi Piotrowi Matejowi za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie.(2019-01-18)

„Wspólnie dla Zdrowia”, czyli Szumowski o tym, jak poradzić sobie z brakiem kadr


Zwiększenie liczby kształconych lekarzy i pielęgniarek oraz usankcjonowanie uprawnień zawodów medycznych to recepta na niedobór kadr w polskiej ochronie zdrowia – to wnioski z kolejnej debaty cyklu „Wspólnie dla Zdrowia”. Odbyła się w Lublinie, rozmawiano o kadrach.

Więcej informacji na stronie - termedia.pl/


Archiwum
2020: 1..30 / 31..39
2019: 1..30 /
2018: 1..30 / 31..43
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Nasi darczyńcy
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
E-portal
Działania antykorupcyjne
System Zarządzania Jakością