Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 
Aktualności


(2007-09-28)

Zmiana Ustawy Zdrowotnej


Lekarze nie stracą prawa wykonywania zawodu – Gazeta Prawna, 28 września 2007 r.

NOWE PRAWO: Prawo do leczenia pacjentów zachowają lekarze zatrudnieni w instytucjach, które przygotowują, organizują i nadzorują wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Jutro oraz 1 października wchodzi w życie część przepisów znowelizowanej 24 sierpnia 2007 r. ustawy zdrowotnej. Nowela przewiduje m.in. rozszerzenie dotychczasowego katalogu czynności, które oznaczają wykonywanie zawodu lekarza. Dzięki temu niektóre osoby, które nie świadczą bezpośrednio usług zdrowotnych przez okres dłuższy niż pięć lat, nie będą traciły prawa wykonywania zawodu. Dotyczy to np. pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także posłów, bo są zatrudniani w instytucjach, w których wykonywane są czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorowaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
- To bardzo kontrowersyjna zmiana. Osoby, które przez kilka lat nie miały kontaktu z zawodem, tracą około 50 proc. swojej dotychczasowej wiedzy lekarskiej - twierdzi Tomasz Korkosz, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Opinia konsultanta

Nowelizacja ustawy zdrowotnej zakłada również, że fundusz będzie musiał każdorazowo zasięgać opinii konsultantów krajowych przy podejmowaniu decyzji związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Janusza Atłachowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, konsultanci powinni mieć możliwość opiniowania warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale nie powinna ona być decyzją wiążącą dla NFZ.
- Dzięki temu uniknęłoby się sytuacji, w których konsultanci krajowi najczęściej pracujący w placówkach o wyższym stopniu referencyjności (czyli np. klinikach) ograniczają szpitalom powiatowym możliwość wykonywania pewnych świadczeń - dodaje Janusz Atłachowicz.

Kary dla aptekarzy

Jutro również w życie wchodzą przepisy, które zakładają m.in. ograniczenie zjawisk korupcyjnych na styku lekarz - firmy farmaceutyczne. Zmiany mają, zdaniem strony rządowej, skutecznie wyeliminować przypadki wypisywania przez lekarzy recept na leki refundowane na nieistniejących pacjentów i pobieranie za to prowizji przez apteki. Ustawa wprowadza odpowiedzialność karną za oferowanie (np. przez hurtownie farmaceutyczne) i przyjmowanie (np. przez apteki) korzyści majątkowych w zamian za osiągnięcie przez farmaceutów określonej sprzedaży leków refundowanych ze środków publicznych. Z karami muszą liczyć się także lekarze.
Zdaniem Marii Głowniak, rzecznika prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej (NRA), jest to przepis co najmniej kontrowersyjny. NRA, jeszcze w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą w Sejmie, postulowała ustalenie raczej stałych cen poszczególnych leków.
- Minister zdrowia może to zrobić jeszcze w trakcie negocjacji z producentem leku - mówi Maria Głowniak. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cena danego medykamentu byłaby taka sama we wszystkich aptekach.

Transport bezpłatny od 2008 roku

Od 1 stycznia w życie wejdą przepisy, dzięki którym prezes NFZ będzie mógł wydawać zgodę na pokrycie kosztów transportu sanitarnego do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie UE lub do miejsca leczenia oraz zamieszkania w kraju. W tym celu wykorzystywany byłby najtańszy środek komunikacji dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. Obecnie pacjent przebywający na leczeniu, np. w innym państwie UE, musi sam za niego zapłacić lub ubezpieczyć się prywatnie.
DOMINIKA SIKORA


(2007-09-25)

Uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001:2000


Załoga Zamojskiego Szpitala Niepublicznego przez osiemnaście miesięcy wdrażała System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, aby 21 września 2007 roku uczestniczyć w uroczystości wręczenia Certyfikatu.

W kwietniu 2006 roku Prezes Zarządu Krzysztof Tuczapski powołał sześcioosobowy zespół ds. wrażania SZJ. Pełnomocnikiem został Mariusz Paszko Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Rozpoczęła się systematyczna, ciężka praca nad uporządkowaniem wielu spraw organizacyjnych w zakładzie. W grudniu 2006r. została wydana Księga Jakości i rozpoczęły się systematyczne szkolenia kadry. Powołano osiemnastu auditorów wewnętrznych, którzy przeprowadzili wnikliwe audity. W lipcu br. odbył się audit certyfikujący, w wyniku którego zakład otrzymał rekomendacje do otrzymania Certyfikatu ISO 9001:2000.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu odbyło się w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza. W uroczystości udział wzięli Marcin Zamoyski Prezydent Miasta Zamość, Iwonna Stopczyńska Wiceprezydent Miasta Zamość, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZSzN oraz zaproszeni goście: Sławomir Zawiślak Poseł RP, Andrzej Olborski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Artur Fałek Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Ministerstwa Zdrowia, Andrzej Lubczyk Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Andrzej Kowalik Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Michał Kamiński Ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, przedstawiciele Urzędu Miasta Zamość, Dyrektorzy SPZOZ zrzeszonych w Konwencie Szpitali Zamojszczyzny oraz pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Certyfikat wręczył Paweł Prokop Dyrektor Centrum Kształcenia Samorządu i Administracji w Lublinie. Były gratulacje i słowa uznania od zaproszonych gości. Listy gratulacyjne przesłali między innymi Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Prezes NFZ, Wojewoda Lubelski, Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ, Rektor Akademii Medycznej w Lublinie.

Na zakończenie uroczystości pięknego czardasza na skrzypce wykonała nasza fizjoterapeutka Magda Maryńczak przy akompaniamencie Piotra Stopy.


Galeria zdjęć.


Sponsorami uroczystości byli:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal Lublin”, Polska Grupa Farmaceutyczna „Cefarm Lublin”, Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Warszawa, BIOTON TRADE Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny PWS Konstanta SA Bielsko Biała, Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Pabianice, Bank Pekao SA Oddział Zamość, GetinBank Oddział Zamość, Lubfarm SA Lublin, GlaxoSmithKline Services Sp. z o.o. Poznań.


(2007-09-21)

Ważne rozporządzenie


Konsultant będzie wypełniał dokumentację medyczną – Gazeta Prawna, 21 września 2007 r.

NOWE PRAWO: Od dzisiaj nie tylko lekarze prowadzący i ordynatorzy będą dokonywać wpisów i zmian w dokumentacji przebywającego w szpitalu pacjenta.


Zmiany te wprowadza wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przez placówki ochrony zdrowia. Dotychczas dokumentacja ta była prowadzona albo przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie danego pacjenta, albo przez ordynatora kierującego oddziałem, na którym przebywał chory. Nowelizacja rozporządzenia daje takie uprawnienia także innym lekarzom, którzy kierują oddziałem. W praktyce oznacza to, że za prowadzenie historii choroby pacjenta będzie odpowiedzialny konsultant. Tym samym resort zdrowia sankcjonuje prawnie możliwość kierowania oddziałem w tzw. systemie konsultanckim. Ma to ograniczyć rolę ordynatorów, którym często zarzucano, że w ich rękach skupia się zbyt duża władza, co może rodzić patologie związane na przykład z ustalaniem kolejności pacjentów w szpitalnych kolejkach.

Konsultant będzie mógł nie tylko dokonywać wpisów do dokumentacji medycznej pacjentów, ale też wypisywać ich ze szpitala po zakończeniu leczenia. Do jego obowiązku będzie również należało wystawienie na podstawie historii choroby karty informacyjnej, gdzie znajdują się dane dotyczące pobytu pacjenta w szpitalu.

Dzisiaj wchodzi też w życie kolejne rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące zasad odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Nowela zakłada, że staż cząstkowy, który odbył lekarz stażysta, powinien zakończyć się kolokwium, które pozwoli na sprawdzenie zdobytej przez niego wiedzy teoretycznej. Kolokwium przeprowadza albo ordynator oddziału, albo inna osoba kierująca oddziałem, na którym młody lekarz odbywał część stażu. W przypadku lekarza, który kształcił się w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, za przeprowadzenie testu odpowiada osoba wyznaczona przez okręgową radę lekarską.

DOMINIKA SIKORA

Podstawa prawna

- Rozporządzenie ministra zdrowia z 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 160, poz. 1135).

- Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 160, poz. 1137).


(2007-09-20)

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia.

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-09-17)

W sobotę 15 września 2007r. odbył się ślub naszego informatyka Michała Mućka. Na nowej drodze życia życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i trwałości zawartego związku małżeńskiego.

Prezes Zarządu i współpracownicy(2007-09-17)

Mniej dostaniemy na zdrowie...

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-09-17)

POŻEGNANIE LATA


W sobotę 15 września 2007r. pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego bawili się w Hotelu „Artis”. Gościem honorowym był Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski. Świetna zabawa, wyśmienite dania, porywająca do tańca muzyka…..., jednym słowem było WSPANIALE. Załączona galeria zdjęć niech będzie tego potwierdzeniem i zachętą dla Tych, którzy nie skorzystali z zaproszenia.

Galeria kliknij tutaj.(2007-09-13)

Jak podzielić pieniądze na 2008 rok?

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-09-12)

Stanowisko Konfederacji Pracodawców Polskich

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-09-11)

Obietnica premiera ?!

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-29)

Nasz nowy zakup
(2007-08-24)

Czy będzie weto?

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-23)

BĘDĄ PIENIĄDZE(?!)

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-21)

Wywiad z Prezesem Sośnierzem.

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-17)

Certyfikat ISO 9001:2000


Dnia 13. sierpnia 2007 roku Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. otrzymał certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2000 w zakresie:

- świadczenia usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostyki medycznej.


(2007-08-09)

Sprawozdanie z posiedzenia w Ministerstwie Pracy

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-09)

Rozmowa z Ministrem Piechą

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-08)

Artykuł gazety w Lubline

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-08-02)

Ile będziemy mieli pieniędzy na świadczenia medyczne

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-24)

37. posiedzenie Senatu RP

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-23)

Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-18)

10-15 proc. Szpitali do likwidacji

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-18)

Czy zlikwidować składkę zdrowotną...

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-16)

Co z kontraktami na rok przyszły ?...

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-12)

Informacja o spotkaniu w Konfederacji Pracodawców Polskich

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-12)

Komunikat z negocjacji

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-11)

Dokąd to wszystko zmierza?...

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-10)

Ważny artykuł "Rzeczypospolitej"

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-09)

Wypowiedź wicepremier Gilowskiej

Z uwagi na ilość tekstu, cały artykuł znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj.(2007-07-09)

Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych z dnia 7 lipca 2007 r.

Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Archiwum
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67
2015: 1..30 / 31..54
2014: 1..30 / 31..41
2013: 1..30 / 31..53
2012: 1..30 / 31..60 / 61..70
2011: 1..30 / 31..60 / 61..67
2010: 1..30 / 31..60 / 61..82
2009: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..138
2008: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..147
2007: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..150 / 151..167
2006: 1..30 / 31..60 / 61..61

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-portal
System Zarządzania Jakością