Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 
Aktualności


(2011-06-03)

Międzynarodowy Dzień dziecka w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.

Tradycją stały się odwiedziny w naszym szpitalu Ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego oraz Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. Kan. Dr Wiesława Banasia z okazji Dnia Dziecka.Nasi najmłodsi pacjenci zostali obdarowani zabawkami, książkami i słodyczami. Nie zabrakło życzeń szybkiego powrotu do zdrowia i pasterskiego błogosławieństwa. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i personel oddziału.

Galeria zdjęć ze spotkania tutaj.(2011-06-01)

Firmy doradcze pomogą przetrwać szpitalom

Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja kosztów wynagrodzeń, zakupu leków i usług może w średniej wielkości placówce o kontrakcie rzędu 100 mln zł rocznie przynieść nawet o 30 mln zł lepszy wynik finansowy. Dlatego szpitale i samorządy zaczynają korzystać ze specjalistycznych firm doradczych. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Aleksandry Kurowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-24)

Szpitalom zabraniają leczyć za pieniądze

Placówka mająca umowę z NFZ, nawet jeśli jest spółką, nie będzie mogła świadczyć odpłatnie tych samych usług co w kontrakcie. Taki przepis dodano do ustawy o działalności leczniczej. (...)

Cały artykuł znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-24)

Ogólnokrajowe Stowarzysznie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową przyznąło dr Sławomirowi Górnikowi wyróżnienie "Zasłużony dla życia"(2011-05-24)

NFZ wyda europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego w alfabecie Braille’a

Osobom niewidzącym będzie łatwiej posługiwać się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Zostaną na niej umieszczone informacje w alfabecie Braille’a. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Dominiki Sikory znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-24)

Prywatne szpitale walczą o swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia

Wprowadzenie konkurencji płatników prywatnych i publicznych w zakresie zarówno składki podstawowej, jak i dodatkowej pod czujnym okiem silnego, centralnego regulatora oraz szybsze zrównanie praw podmiotów publicznych i niepublicznych wykonujących działalność leczniczą - to niektóre postulaty uczestników I Kongresu Szpitali Prywatnych. (...)

Cały artykuł, którego autorem jest Pan Daniel Kuropaś znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-19)

Pacjenci nadal będą długo czekać na odszkodowanie za błąd lekarza

Postępowanie przed komisją wojewódzką nie będzie krótsze niż przed sądem. Szybka ścieżka ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarza sprawdzi się tylko w prostych sprawach. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Beaty Lisowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-17)

16 maja 2011 roku w sali Consulatus w Zamojskim Ratuszu odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Kmiecik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Zbigniew Betlej i Pielęgniarka Naczelna Ewa Zawilińska oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu Joanna Walewander. Zamojski Szpital Niepubliczny reprezentowali: Przewodnicząca Rady Nadzorczej Iwonna Stopczyńska, Prezes Zarządu Mariusz Paszko oraz Dyrektor ds. Lecznictwa Tomasz Anasiewicz,
Obecni na spotkaniu z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia mgr E. Zawilińskiej - Wizytatora Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości Usług w Ochronie Zdrowia i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa nt. „Bezpieczeństwo pacjenta a monitorowanie zdarzeń niepożądanych w systemie akredytacji szpitali”.
Były również życzenia i kwiaty oraz słowa podziękowania dla pielęgniarek i położnych za ich ciężką pracę, a na zakończenie słodki poczęstunek.

Galeria zdjęć ze spotkania tutaj.(2011-05-12)

„Trzeba podtrzymywać za wszelką cenę piękną polską tradycję,
działalność lekarza czy pielęgniarki traktować nie tylko jako zawód,
ale także, a może przede wszystkim jako powołanie".


Jan Paweł IIZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia oczekiwań w życiu osobistym i zawodowym.
Wasza codzienna, trudna i odpowiedzialna praca, życzliwość i zaangażowanie na rzecz ratowania zdrowia i życia zasługują na szczególny szacunek i podziękowanie.
W tym szczególnym dniu kieruję wyrazy uznania za wiedzę, troskę i umiejętność służenia chorym i cierpiącym.

Prezes Zarządu
Mariusz Paszko


(2011-05-11)

Według prawa NFZ traktowany jest jak przedsiębiorca

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy ponad milion złotych kary, którą UOKiK nałożył na NFZ za to, że ten dodatkowo punktował placówki, z którymi współpracował w poprzednich latach z zachowaniem ciągłości (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Aleksandry Kurowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-06)

Ubezpieczenie zdrowotne: NFZ może zwolnić z dodatkowej opłaty

Objęcie niektórych osób dobrowolnym ubezpieczeniem może być uzależnione od wniesienia na rachunek NFZ dodatkowej opłaty. Jej wysokość jest zależna m.in. od okresu, w którym osoba chcąca się ubezpieczyć nie opłacała składek do funduszu (...)

Cały artykuł autorstwa Pana Andrzeja Sidorko znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-06)

Czy i kiedy przekształcić szpital, czyli o wyborze między restrukturyzacją i "zamrażarką"

Zdaniem Adama Kozierkiewicza, eksperta rynku medycznego, szpitale przygotowane do przekształcenia, a szczególnie placówki, które muszą poprzedzić komercjalizację głęboką restrukturyzacją, nie powinny czekać na wejście w życie regulacji zawartych w ustawie o działalności leczniczej, a raczej wykorzystać ścieżkę związaną z tzw. planem B i przeprowadzić likwidację SPZOZ. Spółka, która zajmie miejsce poprzedniego podmiotu, nie będzie wówczas obciążona jego zobowiązaniami. (...)

Cały artykuł autorstwa Pana Daniela Mieczkowskiego znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-05-04)

Połowa szpitali ma straty finansowe

Ze względu na wyższe koszty utrzymania kolejne szpitale mogą mieć problemy finansowe. Połowa placówek może zostać przekształcona w spółki, jeśli nadal będą przynosić straty. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Beaty Lisowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-04-28)

Usługi ochrony zdrowia są zwolnione z VAT

Z opodatkowania VAT zwolnione są usługi medyczne świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne, a także podwykonawców w ZOZ. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Magdaleny Majkowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-04-21)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pracownicy Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spotkali się przy wielkanocnym stole.

W miłej, świątecznej atmosferze tradycyjnie dzielono się jajkiem oraz składano sobie świąteczne życzenia.

Galeria zdjęć ze spotkania tutaj.(2011-04-20)

Ciepłych, pełnych radości
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła,
miłych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka pracownikom
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o.

życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko(2011-04-20)

Nowe spółki już w planach: jedni nie chcą, ale muszą, inni nie muszą, ale chcą

Badania sondażowe wskazują, że co szósty dyrektor SPZOZ przygotowuje szpital do przekształcenia w spółkę. Przed wyborami samorządowymi temat był odkładany. Obecnie, gdy organy założycielskie mobilizuje ustawa o działalności leczniczej, proces przekształceń może przyspieszyć. Z analizy firmy Magellan "Rynek medyczny w Polsce - sytuacja finansowa szpitali w dobie przekształceń" wynika, że w przypadku 17 proc. lecznic przekształcenie jest planowane w ciągu najbliższych 16 miesięcy. (...)

Cały artykuł autorstwa Pana Ryszarda Rotauba znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-04-12)

CGM Polska wdraża kompleksowy system informatyczny w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym


We wtorek, 12 kwietnia 2011 roku w Zamojskim Szpitalu Niepulicznym Sp. z o.o. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Szpitala z kierownictwem CGM Polska Sp. z o.o. Spotkanie dotyczyło projektu na dostawę i wdrożenie Kompleksowego Informatycznego Systemu Obsługi Szpitalana. Kontrakt obejmuje: dostawę, konfigurację i uruchomienie oprogramowania do części szpitalnej tzw. HIS (ang. Hospital Information System). Zamówienie zawiera dodatkowo system badań obrazowych PACS/RIS, moduł teleradiologiczny, CR - ucyfrowienie aparatu RTG, budowę sieci komputerowej, dostawę serwerów, 78 komputerów oraz 12 tabletów medycznych. W ramach kontraktu wdrożony zostanie również moduł wspomagania Systemu Zarządzania Jakością QM Assist. Pełną gotowość rozwiązanie osiągnie pod koniec 2012 roku. Całkowita wartość kontraktu to blisko 3 mln zł.

System CliniNET łączy w sobie zalety sprawnej i intuicyjnej obsługi pacjentów z możliwością wszechstronnej analizy zgromadzonych informacji. Unikalna technologia bazująca na koncepcji EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny) umożliwia dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta w dowolnym miejscu Instytutu za pośrednictwem przeglądarki WWW. Z systemu, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych (między innymi Apteka Szpitalna, RIS, Moduł Archiwizacji Badań Video dla potrzeb endoskopii, laparoskopii i USG, Moduł Archiwum badań obrazowych PACS, System Kalkulacji Kosztów, Zarządzanie Jakością), może korzystać na co dzień jednocześnie kilkuset użytkowników.(2011-04-08)

Ostatni dzwonek dla samorządowych szpitali

Zaledwie 35 szpitali przekształciło się w spółki w ramach tzw. planu B. Otrzymały na spłatę długów prawie 250 mln zł. Rząd szacował, że takich szpitali będzie kilkaset.(...)

Cały artykuł autorstwa Pani Iwony Dudzik znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.


(2011-04-07)

Szpitalne spółki nie zarobią po godzinach?

Sprzętu kupionego za dotacje UE nie można używać do leczenia pacjentów komercyjnych – potwierdza resort infrastruktury. To uderzy w zdrowotną reformę. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Beaty Lisowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Dziennika Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-04-04)

Kontrakty również dla pielęgniarek w szpitalach

Nie będzie zakazu pracy na umowach cywilnoprawnych dla pielęgniarek i położnych w szpitalach. Technicy medyczni będą pracować dłużej, ale dopiero od lipca 2014 r. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Dominiki Sikory znajduje się na stronie wydawcy - Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-04-01)

Spółki wychodzą szpitalom na dobre: z 35 przekształconych żaden nie został zamknięty

Ani jeden z 35 przekształconych szpitali nie został zamknięty. Żaden się nie zadłuża. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Iwony Dudzik znajduje się na stronie wydawcy - Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-03-31)

Jakub Szulc o ubezpieczeniach: będą rozmowy z MF ws. ulgi podatkowej

Będziemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów w kwestii ulgi podatkowej dla osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - zapowiedział w środę (30 marca) wiceminister zdrowia Jakub Szulc. (...)

Cały artykuł znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-03-30)

Po kontroli NFZ: nocna opieka w Lubelskiem nie funkcjonuje właściwie

Duże zastrzeżenia do nocnej opieki medycznej ma Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ. Na skontrolowanych 20 przychodni w 18 wykrył nieprawidłowości. (...)

Cały artykuł znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-03-30)

Nie będzie ulg podatkowych na polisy zdrowotne

Polacy nie zaczną masowo kupować polis zdrowotnych, bo nie będą mieć z tego tytułu ulgi w PIT. Jak dowiedział się "DGP", propozycji Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie sprzeciwił się resort finansów. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Aleksandry Kurowskiej znajduje się na stronie wydawcy - Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-03-18)

Ile wspólnego ma współczesna firma średniej wielkości z gazelą? Tyle, ile biznes z walką o dominację, lub choćby przetrwanie wśród bezwzględnych i często znacznie silniejszych konkurentów.
15 marca 2011r. w Teatrze Muzycznym w Lublinie wręczone zostały Statuetki oraz Certyfikaty XI Edycji Rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm „Gazele Biznesu ” organizowanych przez dziennik „Puls Biznesu”.
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. otrzymał Certyfikat, który potwierdza przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Gazela Biznesu to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów, odróżnia ją od innych biznesowych gatunków - dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.(2011-03-07)

Szpitale przekroczyły kontrakty z NFZ o 1 mld zł

W tym roku szpitale znów czeka batalia z NFZ o zapłatę nadwykonań. Niektóre placówki nie dostały jeszcze pieniędzy za 2009 rok. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Dominiki Sikory znajduje się na stronie wydawcy - Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-03-01)

Pan Krzysztof Tuczapski z dniem 1 marca 2011 roku objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z tej okazji odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Zamość Marcina Zamoyskiego i Wiceprezydent Iwonny Stopczyńskiej, w czasie którego władze Miasta oraz pracownicy szpitala podziękowali Panu Prezesowi za sześcioletnie kierowanie zakładem, a jednocześnie pogratulowali awansu.

Z dniem 1 marca 2011 roku Uchwałą Rady Nadzorczej ZSzN Sp. z o.o. stanowisko Prezesa Zarządu objął Pan Mariusz Paszko.

Galeria zdjęć ze spotkania tutaj.(2011-02-24)

Powiaty mają coraz mniej czasu na skorzystanie z rządowego planu B

Samorządy, które chcą skorzystać z rządowej pomocy w spłacie szpitalnych długów ( tzw. plan B), muszą złożyć do 20 sierpnia wniosek wraz z pozytywną opinią NFZ i Banku Gospodarstwa Krajowego do właściwego wojewody. (...)

Cały artykuł autorstwa Pani Dominiki Sikory znajduje się na stronie wydawcy - Gazety Prawnej. Aby go przeczytać kliknij tutaj.(2011-02-21)

Jażdż-Zaleska: chcemy równych praw dla szpitali samorządowych

Niepubliczne szpitale samorządowe uważają, że po 10 latach funkcjonowania należy je traktować na równi z innymi podmiotami, zarówno gdy idzie o dostęp do środków unijnych i państwowych, jak i o opodatkowanie - to najważniejsze przesłanie przedstawicieli szpitali samorządowych skierowane do MZ. (...)

Cały artykuł znajduje się na stronie wydawcy - Rynek Zdrowia. Aby go przeczytać kliknij tutaj.


Archiwum
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67
2015: 1..30 / 31..54
2014: 1..30 / 31..41
2013: 1..30 / 31..53
2012: 1..30 / 31..60 / 61..70
2011: 1..30 / 31..60 / 61..67
2010: 1..30 / 31..60 / 61..82
2009: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..138
2008: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..147
2007: 1..30 / 31..60 / 61..90 / 91..120 / 121..150 / 151..167
2006: 1..30 / 31..60 / 61..61

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-portal
System Zarządzania Jakością