Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Oddziały : Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

lek. Janina Starmach

specjalista neurolog

Lekarze:
lek. Ewelina Nizioł
specjalista neurolog


Pielęgniarka oddziałowa
mgr Elżbieta Wirt


Psycholog
mgr Maciej Suwała


Logopeda / Neurologopeda
mgr Barbara Górnik-Kania


Fizjoterapeuci

mgr Agata Kaczyńska

mgr Anna Mróz

mgr Kamila Pańczyk


Specjalista d/s socjalnych


Zakład Opiekuńczo- Leczniczy   działa w oparciu o umowę na świadczenia zdrowotne zawartą z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który pokrywa koszty leczenia i pielęgnacji, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent na zasadach określonych w ustawie  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość opłaty miesięcznej dokonywanej przez pacjenta wynosi 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70 % miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Opłata miesięczna ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy i ustalana jest ponownie po każdorazowej zmianie dochodu pacjenta przebywającego w zakładzie.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy  przeznaczony jest głównie dla pacjentów w zaawansowanym wieku :
 • W okresie rekonwalescencji po pobycie szpitalnym, z problemami z samoobsługą
 • Samotnych a jednocześnie chorych, ale nie wymagających leczenia szpitalnego, z przeciwwskazaniami do samotnego pozostawania w domu
 • Chorujących na przewlekłe owrzodzenia podudzi o charakterze naczyniowym –mieszkających na terenach wiejskich, nie posiadających niezbędnych urządzeń sanitarnych
 • Wymagających przez pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z możliwością dietetycznego żywienia i zabiegów z zakresu fizjoterapii
 • Samotnych, wymagających stałej opieki, dla pacjentów ze zmianami naczyniowymi w centralnym układzie nerwowym np. o podłożu miażdżycowym wymagających opieki pielęgnacyjnej, której z różnych przyczyn nie jest w stanie zapewnić rodzina.

  Personel zakładu zapewnia następujące świadczenia zdrowotne :
 • Całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej
 • Opiekę lekarską
 • Usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Badania diagnostyczne niezbędne w procesie terapeutyczno-leczniczym
 • Ustalenie i stosowanie diety , w tym żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • Terapię zajęciową
 • Edukacja zdrowotna- przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji w warunkach domowych,

   Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną oraz pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

  Procedurę przyjęcia i kwalifikowania do pobytu w ZOL określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.(Dz.U.Nr 0 poz. 731)

  Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w drodze decyzji , wydaje Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego  Sp. z  o.o.

  Wymagane dokumenty:
  1.Wniosek o przyjęcie do zakładu
  2.Wniosek o wydanie skierowania do zakładu
  3.Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  4.Skierowanie do zakładu
  5.Aktualna decyzja organu emerytalno – rentowego
  6.Pisemne wyrażenie zgody na potrącanie należności ze świadczenia emerytalno – rentowego za pobyt w zakładzie. 
  7.Skala Barthel

  Pobyt w zakładzie trwa średnio 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dokonuje kolejnych przyjęć w oparciu o listę oczekujących. Czas oczekiwania na przyjęcie wynosi ok. 4-5 miesięcy.

  Personel Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego gwarantuje profesjonalne świadczenie usług zdrowotnych na rzecz swoich podopiecznych. Personel pielęgniarski posiada wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje potwierdzone specjalistycznymi kursami w zakresie opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach w rodziną i bliskimi.

  Wymagane dokumenty do pobrania: do pobrania
  Informacja dla rodziny pacjenta przyjmowanego do ZOL: do pobrania
   

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością