Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Oddziały : Dział Diagnostyki Obrazowej
p.o. Kierownik Działu

mgr Sara Gołąb
Lekarze:
lek. Paweł Nowaczyński
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Piotr Tomaszewski
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Marek Figarski
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Dorota Feja
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej BłażewiczKierownik zespołu techników
mgr Monika Knap

Na Dział Diagnostyki Obrazowej składają się:

 • Pracownia diagnostyki obrazowej ( dwie pracownie )
 • Pracownia USG
 • Pracownia Tomografii komputerowej

  Dział Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, ultrasonografii i tomografii komputerowej. Pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiająca zdalne wykonywanie opisów lekarskich badań tomografii komputerowej oraz radiologii klasycznej - teleradiologia zapewnia całodobową dostępność do opisów wykonywanych badań.
  Pracownie wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych oraz dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie w ZSzN. Badania są też wykonywane na rzecz pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów.

  Pracownia tomografii komputerowej posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - badania tomografii komputerowej są wykonywane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

  Procedury realizowane w dziale diagnostyki obrazowej:
  - Procedury RTG: do pobrania
  - Procedury USG: do pobrania
  - Procedury TK: do pobrania •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością