Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 
Oddziały : Dział Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Działu

lek. Leszek Adamczyk

radiolog


Lekarze:
lek. Małgorzata Czochra
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Marek Figarski
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Marta Siemaszko
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Anna Dudek
specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej


Kierownik zespołu techników
Mirosława Horbaczewska


Pielęgniarka koordynująca
Pracownia Tomografii Komputerowej

Mirosława Mróz


Technicy elektroradiologii
Krystyna Grygiel

Dominik Kimak

Michał Kimak

Barbara Nożyńska-Głąb

Alicja Rybacha

Anna Skórka

mgr Monika Sieraczyńska


Fizyk medyczny
mgr Małgorzata Radzik

Na Dział Diagnostyki Obrazowej składają się:

 • Pracownia diagnostyki obrazowej ( dwie pracownie )
 • Pracownia USG
 • Pracownia Tomografii komputerowej

  Dział Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, ultrasonografii i tomografii komputerowej. Pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiająca zdalne wykonywanie opisów lekarskich badań tomografii komputerowej oraz radiologii klasycznej - teleradiologia zapewnia całodobową dostępność do opisów wykonywanych badań.
  Pracownie wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych oraz dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie w ZSzN. Badania są też wykonywane na rzecz pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów.

  Pracownia tomografii komputerowej posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - badania tomografii komputerowej są wykonywane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

  Procedury realizowane w dziale diagnostyki obrazowej:
  - Procedury RTG: do pobrania
  - Procedury USG: do pobrania
  - Procedury TK: do pobrania •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Koło - P.T.P.
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Praca dla lekarzy
  Praca
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Ważne linki
  Ankieta dla pacjentów
  E-portal
  System Zarządzania Jakością