Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Oddziały : Chorób Płuc
Ordynator Oddziału:

lek. Igor Perehubka

specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc


Lekarze:
lek. Ewa Lipska
specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

lek. Małgorzata Dudek
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

lek. Lucyna Olszewska
specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

lek. Aneta Łącz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog i specjalista chorób płuc

lek. Paweł Basiński
specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu chorób płuc


Pielęgniarka oddziałowa
mgr Bożena Kyc


Oddział Chorób Płuc dysponuje 23 łóżkami.

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń dolnych dróg oddechowych takich jak: rak płuca-diagnostyka, choroba obturacyjna płuc, astma oskrzelowa, zapalenie płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej, gruźlica płuc-diagnostyka, zatorowość płucna, sarkoidoza, włóknienie płuc-diagnostyka, krwawienia z układu oddechowego, niewydolność oddechowa; Oddział prowadzi też kwalifikację do domowej tlenoterapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.
Oddział posiada pracownię bronchoskopową oraz pracownię badań spirometrycznych układu oddechowego . Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą szybką diagnostykę schorzeń układu oddechowego.
Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań obrazowych tj. ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych, procedur medycznych, konsultacji specjalistycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym. Oddział współpracuje z Kliniką Klatki Piersiowej PSK 4 w Lublinie oraz Katedrą i Kliniką Pneumonologii, Onkologii i Alergologii PSK 4 w Lublinie.
W oddziale odbywają się konsultacje torakochirurgiczne oraz kwalifikacja chorych do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Oddział Chorób Płuc uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy dysponuje 3 miejscami dydaktycznymi do prowadzenia specjalizacji z chorób płuc oraz 3 miejscami do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie chorób płuc.

Kontynuacja leczenia szpitalnego prowadzona jest w poradni gruźlicy i chorób płuc oraz poradni domowego leczenia tlenem.

Procedury medyczne realizowane w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc:
 • badanie bronchofiberoskopowe,
 • punkcja jamy opłucnowej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • nakłucia diagnostyczne płuca i węzłów chłonnych
 • badania czynnościowe: spirometria, spirometria z próbą rozkurczową, test 6-minutowego chodu,
 • badania radiologiczne płuc: zdjęcie przeglądowe płuc p-a i boczne, tomografia komputerowa, HRCT, angio-Tk tętnic płucnych, usg jam opłucnowych,
 • badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy,
 • interferonowy test diagnostyczny gruźlicy-Quanti FERON-TB Gold In-Tube,
 • identyfikacja prątków gruźliczych metodą PCR,
 • badania histopatologiczne materiałów pobranych w trakcie badań diagnostycznych,
 • badania bakteriologiczne: posiewy plwociny, bronchoaspiratu, krwi,
 • inhalacje lecznicze,
 • indywidualna rehabilitacja oddechowa, głównie kinezyterapia.

  Procedury medyczne realizowane w Oddziale Chorób Płuc: do pobrania
   

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością