Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Oferta : Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy i prowadzenia na terenie ZSzN Sp. z o.o. ośrodka radioterapii.WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE UTWORZENIA OŚRODKA RADIOTERAPII W ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM SP. Z O.O. W ZAMOŚCIU


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy i prowadzenia na terenie ZSzN Sp. z o.o. ośrodka radioterapii.

ZSzN Sp. z o.o. oferuje możliwość dzierżawy gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji na okres min. 20 lat.

ZSzN Sp. z o.o. oczekuje od podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy złożenia oferty współpracy w formie listu intencyjnego zawierającego w swojej treści:
 • informacje o podmiocie zainteresowanym współpracą w powyższym zakresie,
 • propozycję lokalizacji ośrodka radioterapii w granicach nieruchomości będących w dyspozycji ZSzN Sp. z o.o.,
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji,
 • deklarację przeprowadzenia kompleksowej inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu, sfinansowaniu i zarządzaniu ośrodkiem radioterapii.

  Oferty należy składać do dnia 10.01.2014 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Zarządu ZSzN Sp. z o.o. w Zamościu ul. Kilińskiego 4, pokój nr 201, adres korespondencyjny: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o,, ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, tel. (84) 677 50 32.

  W oparciu o złożone oferty współpracy ZSzN Sp. z o.o. zaprosi zainteresowane podmioty do dalszych negocjacji.

  ZSzN Sp. z o.o. w Zamościu oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w załączniku nr 1 jako działki o nr 116/4; 116/7; 116/8; 116/9; 116/10; 116/13; 116/15; 116/17; 117/1.

  Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami, ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

  Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa, w/w nieruchomości zlokalizowane są w obszarze z istniejącą funkcją podstawową usługi zdrowia i inne usługi oznaczone symbolami 5.4 UZ+U.

  Mapa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego kliknij tutaj.

  Ogłoszenie o zakończeniu postępowania negocjacyjnego tutaj.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością