Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówPotwierdzenie prawa do świadczeń
Potwierdzenie prawa do świadczeń Od 1 stycznia 2013 r. każdy udający się do lekarza może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia. 
Do weryfikacji wystarczy jedynie numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Weryfikacja uprawnień odbywa się w systemie elektronicznym eWUŚ.

Placówki medyczne (szpitale, przychodnie) przed udzieleniem świadczenia powinny sprawdzić uprawnienia pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ w jeden z poniższych sposobów:
1. weryfikacja uprawnień w systemie eWUŚ,
2. na podstawie dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń np. druk RMUA, legitymacja rencisty, emeryta itp.,
3. poprzez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga:
Nie dotyczy pacjentów posiadających prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którzy winni okazać w szpitalu, przychodni jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
 • Poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do formularzy E 106, E109, E120, E121, E123,  dokumentu S1 , DA1
 • Dokument S2, S3 , DA1 lub formularz E112, E123.

  Ważne:
  Placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi udzielenia świadczenia zdrowotnego tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ. Pacjent ma prawo okazać jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne lub złożyć stosowne oświadczenie. W celu zapewnienia wyjaśnienia statusu ubezpieczenia, w związku  z negatywną weryfikacją w eWUŚ:
  - mieszkańcy z obszaru działania Delegatury w Zamościu, powinni zgłaszać się osobiście lub kierować korespondencję na adres:
  Delegatura LOW NFZ w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,
  tel. 84 677 64 10, 84 677 64 12, 84 677 64 15

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  mgr Anna Gieleta
  przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
  w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
  pokój nr 226 II piętro,

  Można również kontaktować się telefonicznie.
  tel. (084) 677 50 15


  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
  Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  > Karta Praw Pacjenta
  > Informacja o listach oczekujących
  > Skierowanie na świadczenie
  > Przyjęcie do szpitala
  > Potwierdzenie prawa do świadczeń
  > Regulamin odwiedziń
  > Ważność świadczeń
  > Szczególne uprawnienia
  > Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
  > Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
  > E-rejestracja
  > Teleplatforma
  > Opieka duszpasterska
  > Dostęp do intenetu
  > Higiena rąk
  > Udostępnianie dokumentacji medycznej
  > Koronawirus CoV-2
  > Koronawirus - nowe zagrożenie
  > Koronawirus - informacje MZ
  > Koronawirus - plakat MZ
  > SENIORZE! Zadbaj o siebie
  > Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
  >
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością