Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówRegulamin odwiedzin

Mając na uwadze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w oddziałach szpitalnych oraz w trosce o bezpieczeństwo pacjenta hospitalizowanego, odwiedziny odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Ordynatora Oddziału.

Osoby odwiedzające proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z oddziałem (numery telefonów)

Podczas odwiedzin prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, w godzinach:
  - w dni powszednie od 14 do 18
  - w dni świąteczne od 12 do 18
 2. Czas trwania odwiedzin nie powinien przekraczać 30 min
 3. Przy pacjencie jednoczasowo może przebywać jedna osoba odwiedzająca.
 4. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z czynną infekcją, zwłaszcza dróg oddechowych.
 5. W sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu min 1,5 m.
 6. Przed wejściem na oddział i po wyjściu z sali chorych należy umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Osoby odwiedzające obowiązuje maseczka obejmująca nos i usta w trakcie przebywania w całym obiekcie szpitalnym, w tym w salach szpitalnych, w których przebywają pacjenci.
 8. W przypadku odwiedzin pacjentów izolowanych odwiedzający powinien zabezpieczyć się w dodatkowe środki ochrony osobistej (według wytycznych personelu oddziału).
 9. Odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału.
 10. Odwiedziny osób w stanie terminalnym mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzina - po uzgodnieniu z Ordynatorem/lekarzem dyżurnym.
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
> Karta Praw Pacjenta
> Informacja o listach oczekujących
> Skierowanie na świadczenie
> Przyjęcie do szpitala
> Potwierdzenie prawa do świadczeń
> Regulamin odwiedziń
> Ważność świadczeń
> Szczególne uprawnienia
> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
> Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
> E-rejestracja
> Teleplatforma
> Opieka duszpasterska
> Dostęp do intenetu
> Higiena rąk
> Udostępnianie dokumentacji medycznej
> Koronawirus CoV-2
> Koronawirus - nowe zagrożenie
> Koronawirus - informacje MZ
> Koronawirus - plakat MZ
> SENIORZE! Zadbaj o siebie
> Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
>
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością