Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówZasady sprawowania opieki nad pacjentem

Pacjent w naszym Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz, jak również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie pacjentowi. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta, ułatwia adaptację w środowisku szpitala, a także zachowuje rodzinne więzi emocjonalne. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów po operacjach i w stanach ciężkich, przewlekle chorych, dzieci. Dlatego zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad swoim bliskim chorym w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków.

Dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów prosimy o zapoznanie się z zakresem opieki jaką może świadczyć rodzina/bliscy chorego.

 1. Opieka na rzecz chorego jest świadczona dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.
 2. Czynności związane z opieką świadczoną przez osoby bliskie nie mogą zakłócać rytmu pracy personelu medycznego i mogą być ograniczone ze względów epidemiologicznych.
 3. Osoba bliska/rodzina może sprawować opiekę nad swoim bliskim chorym po poinformowaniu lekarza/pielęgniarki/położnej co do zakresu, czasu i miejsca wykonywania tej opieki oraz uzyskaniu akceptacji na jej wykonywanie.
 4. Przez opiekę pielęgnacyjną nad Pacjentem w oddziałach rozumiemy:

  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych: czytanie na głos książek/ gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
  • zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, wkładek, pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry,
  • zmiana bielizny pościelowej i osobistej ,słanie łóżka,
  • pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów ( z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem),
  • pomoc w chodzeniu, staniu, wchodzeniu po schodach, wstawaniu z łóżka, siadaniu, pochylaniu się, zmianie pozycji ciała(odwracanie na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
  • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.
 5. W oddziałach zabiegowych przed i po zabiegu operacyjnym zakres opieki przez rodzinę/ bliskich jest taki jak w punktach powyżej, natomiast w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym wszystkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonują pielęgniarki dyżurne.
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
> Karta Praw Pacjenta
> Informacja o listach oczekujących
> Skierowanie na świadczenie
> Przyjęcie do szpitala
> Potwierdzenie prawa do świadczeń
> Regulamin odwiedziń
> Ważność świadczeń
> Szczególne uprawnienia
> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
> Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
> E-rejestracja
> Teleplatforma
> Opieka duszpasterska
> Dostęp do intenetu
> Higiena rąk
> Udostępnianie dokumentacji medycznej
> Koronawirus CoV-2
> Koronawirus - nowe zagrożenie
> Koronawirus - informacje MZ
> Koronawirus - plakat MZ
> SENIORZE! Zadbaj o siebie
> Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
>
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością