Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr inż. Wojciech Brzyski

tel.: 84 677 50 40

e-mail: iod@szpital.com.pl