IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

20 maja 2016 roku odbyła się IV edycja Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość. Jak co roku w zamojskim Hotelu Artis spotkali się dyrektorzy szpitali z terenu wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Organizatorami konferencji byli Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

Wiodąca tematyka konferencji:
– Koordynowana ochrona zdrowia: perspektywy a rola szpitali.
– Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
– Finansowanie i dostępność świadczeń zdrowotnych w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
– Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – sukces czy porażka.
– Rola priorytetów zdrowotnych w działalności zawodowej regionalnych „oficerów” ochrony zdrowia.
-Ochrona zdrowia w województwie lubelskim, problemy i wyzwania.

Punktem kulminacyjnym była dyskusja panelowa pt. Priorytety polityki zdrowotnej a polityka regionalna, w której udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego, samorządu i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną Jubileuszową Konferencję Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.