Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (Ambulatorium) zapewnia podstawowe świadczenia zdrowotne poza standardowymi godzinami pracy placówek medycznych. Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskich i pielęgniarskich w sytuacjach nagłego zachorowania lub obawy o stan zdrowia. Pomoc medyczna jest udzielana bez konieczności posiadania skierowania. Dodatkowo, pacjenci mogą otrzymać zabiegi pielęgniarskie na podstawie porady lekarza POZ lub w ramach ciągłości leczenia (np. zastrzyki). Ambulatorium działa od godziny 18:00 do 8:00 dnia następnego w dni powszednie oraz całodobowo w weekendy, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Telefon  84 677 50 54