Ordynator Oddziału:
dr n. med. Szczepan Krupa
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Z-ca Ordynatora
lek. Łukasz Radziszewski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarze:

dr n. med. Jarosław Pić
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Waldemar Szymański
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Tadeusz Lenard
ortopeda traumatolog

lek. Mirosław Brzyski
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Karol Zarzycki
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Piotr Gazda
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Kamil Pruchnicki
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Daria Pągowska
rezydent, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Bartłomiej Adamczyk
rezydent, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Michał Krzysiak
rezydent, w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka oddziałowa

Ewa Żyła
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Fizjoterapeuci:

Adam Borkowski

mgr Anna Szozda – Kiełbasa

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej realizuje wszystkie świadczenia przewidziane dla specjalności ortopedia i traumatologia narządu ruchu kontraktowane w trybie hospitalizacji określone w katalogu świadczeń w zakresie chorób układu mięśniowo –szkieletowego, za wyjątkiem procedur zabiegowych na kręgosłupie. Oddział realizuje świadczenia dla pacjentów dorosłych oraz dzieci.

W oddziale wykonywane są między innymi zabiegi protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych – pierwotne i rewizyjne, leczenie operacyjne załamań kończyn górnych i dolnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów zespalających (implanty mocujące), leczenie powikłań zrostu kostnego z użyciem nowych technik stabilizacji oraz stymulacji zrostu, operacje zespołu cieśni kanału nadgarstka – metodą endoskopową oraz tradycyjną, korekcja zniekształceń pourazowych, lecznicza artroskopia stawu kolanowego i barkowego , zabiegi naprawcze z zakresu chirurgii ręki –leczenie uszkodzeń ścięgien i nerwów;

Pacjenci mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym. Zabiegi operacyjne wykonywane są dobrze wyposażonych, klimatyzowanych salach operacyjnych, do dyspozycji między innymi dwa monitory rtg.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy – dysponuje 8 miejscami akredytacyjnym do prowadzenia specjalizacji z zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Procedury medyczne wykonywane w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: do pobrania