Ordynator Oddziału:
lek. Igor Perehubka
specjalista chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc

Z-ca Ordynatora:
lek. Małgorzata Dudek
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Lekarze:

lek. Piotr Klaudel
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie nefrologii

lek. Paweł Basiński
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

lek. Aneta Łącz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog i specjalista chorób płuc

lek. Oksana Sambulska

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Bożena Kyc

Fizjoterapeuta

mgr Żaneta Hojda

Oddział Chorób Płuc dysponuje 23 łóżkami.

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń dolnych dróg oddechowych takich jak: rak płuca-diagnostyka, choroba obturacyjna płuc, astma oskrzelowa, zapalenie płuc, wysiękowe zapalenie opłucnej, gruźlica płuc-diagnostyka, zatorowość płucna, sarkoidoza, włóknienie płuc-diagnostyka, krwawienia z układu oddechowego, niewydolność oddechowa; Oddział prowadzi też kwalifikację do domowej tlenoterapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.
Oddział posiada pracownię bronchoskopową oraz pracownię badań spirometrycznych układu oddechowego . Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą szybką diagnostykę schorzeń układu oddechowego.
Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań obrazowych tj. ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych, procedur medycznych, konsultacji specjalistycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym. Oddział współpracuje z Kliniką Klatki Piersiowej PSK 4 w Lublinie oraz Katedrą i Kliniką Pneumonologii, Onkologii i Alergologii PSK 4 w Lublinie.
W oddziale odbywają się konsultacje torakochirurgiczne oraz kwalifikacja chorych do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Oddział Chorób Płuc uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy dysponuje 3 miejscami dydaktycznymi do prowadzenia specjalizacji z chorób płuc oraz 3 miejscami do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie chorób płuc.

Kontynuacja leczenia szpitalnego prowadzona jest w poradni gruźlicy i chorób płuc oraz poradni domowego leczenia tlenem.

Procedury medyczne realizowane w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc:

 • badanie bronchofiberoskopowe,
 • punkcja jamy opłucnowej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • nakłucia diagnostyczne płuca i węzłów chłonnych
 • badania czynnościowe: spirometria, spirometria z próbą rozkurczową, test 6-minutowego chodu,
 • badania radiologiczne płuc: zdjęcie przeglądowe płuc p-a i boczne, tomografia komputerowa, HRCT, angio-Tk tętnic płucnych, usg jam opłucnowych,
 • badania bakteriologiczne w kierunku gruźlicy,
 • interferonowy test diagnostyczny gruźlicy-Quanti FERON-TB Gold In-Tube,
 • identyfikacja prątków gruźliczych metodą PCR,
 • badania histopatologiczne materiałów pobranych w trakcie badań diagnostycznych,
 • badania bakteriologiczne: posiewy plwociny, bronchoaspiratu, krwi,
 • inhalacje lecznicze,
 • indywidualna rehabilitacja oddechowa, głównie kinezyterapia.

Procedury medyczne realizowane w Oddziale Chorób Płuc: do pobrania