Ordynator Oddziału:
dr n.med. Piotr Szymański
specjalista chorób wewnętrznych

Z-ca Ordynatora:
lek. Arkadiusz Babiarz
specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze:

lek. Roman Kozłowski
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Jakub Krawczyk
specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

lek. Andrzej Milewski

lek. Wiesław Proc
lekarz chorób wewnętrznych,
specjalista reumatolog, specjalista medycyny paliatywnej

lek. Janina Małgorzata Ogórek
specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Małgorzata Skrobiec

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 23 łóżkami, usytuowany jest na dwóch kondygnacjach ( I i II piętro).
W ramach oddziału funkcjonuje trzyłóżkowa sala intensywnej opieki medycznej umożliwiająca postępowanie reanimacyjne, wyposażona w aparaturę monitorującą, respiratory oraz defibrylatory. Oddział prowadzi działalność ogólnointernistyczną;

Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej, pracowni echokardiografii, ekg i prób wysiłkowych oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów.
Oddział uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy – dysponuje 10 miejscami akredytacyjnymi do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Procedury medyczne realizowane w Oddziale Chorób Wewnętrznych: do pobrania