Ordynator Oddziału:
lek. Renata Kasza
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

Z-ca Ordynatora:
lek. Iwona Studzińska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

Lekarze:

lek. Katarzyna Huszcza
specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu hematologii

lek. Marek Brzostowski
lekarz (w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych)

lek. Julia Sialila

mgr Beata Rusinek
koordynator procesu leczenia onkologicznego

Pielęgniarka oddziałowa

Małgorzata Janda
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Fizjoterapeuta

mgr Justyna Momot

Psycholog

mgr Maksymilian Pańczyk
specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog

Oddział Hematologiczny dysponuje 34 łóżkami oraz 7 miejscami dziennymi.
W ramach oddziału funkcjonuje trzyłóżkowa sala Intensywnej Opieki Medycznej wyposażona w wielofunkcyjne kardiomonitory umożliwiające ciągłe monitorowanie wszystkich parametrów życiowych oraz nowoczesne respiratory o szerokim wachlarzu możliwości wspomagania oddechu; Oddział posiada też 4 izolatki z własnym węzłem sanitarnym (6 miejsc izolacyjnych).

Oddział realizuje następujące świadczenia medyczne:

 • Diagnostyka i leczenie nieprawidłowości krwi, np. niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości, nadpłytkowości, leukocytozy, leukopenii
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi
 • Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych i śledziony
 • Diagnostyka i leczenie ostrych białaczek
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłych mieloproliferacji (m.in. przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i samoistnego zwłóknienia szpiku)
 • Diagnostyka i leczenie chłoniaków złośliwych (ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych), w tym chłoniaków przebiegających w formie białaczkowej (np. przewlekła białaczka limfocytowa, białaczka włochatokomórkowa)
 • Diagnostyka i leczenie chorób immunoproliferacyjnych (np. szpiczak plazmocytowy, białaczka plazmocytowa)

W ramach postępowania wymienionego wyżej w oddziale wykonywane są między innymi następujące procedury medyczne:

 • Aspiracyjna biopsja szpiku z następczą oceną cytologiczną, z możliwością barwień specyficznych
 • Aspiracyjna biopsja szpiku i/lub pobranie krwi obwodowej z następczą oceną immunofenotypową w cytometrze przepływowym
 • Trepanobiopsja szpiku z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową
 • Biopsja węzła chłonnego z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową
 • Biopsja skóry, tkanki podskórnej, innych miejsc nietypowych z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową, innymi badaniami specyficznymi
 • Aspiracyjna biopsja szpiku i/lub pobranie krwi obwodowej z następczym badaniem molekularnym i/lub FISH (ukierunkowanych na kilkadziesiąt różnych zaburzeń molekularnych/genetycznych)
 • Aspiracyjna biopsja szpiku z następczym badaniem kariotypu
 • Chemioterapia w warunkach pobytu w oddziale lub pobycie 1-dniowym – doustna, dożylna we wstrzyknięciach i wlewach (w tym wielogodzinnych, z dozowaniem przez pompy strzykawkowe i objętościowe), dokanałowa (do kanału kręgowego)
 • Zakładanie stałych portów naczyniowych dla wielomiesięcznych chemioterapii
 • Immunoterapia (tu: leczenie przeciwciałami monoklonalnymi)
 • Aferezy terapeutyczne (erytroferezy, leukoferezy, tromboferezy, plazmaferezy) wykonywane za pomocą własnego separatora komórkowego
 • Przetaczanie składników krwi, często specjalistycznie dobieranych i opracowywanych
 • Badania obrazowe – ekg, badania ultrasonograficzne w tym echokardiograficzne (własny sprzęt oddziałowy), tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy (na terenie szpitala)
 • Badania radiologiczne i badania analityczne
  Hematologia

  Oddział hematologii – chemioterapia

Oddział jest realizatorem następujących programów lekowych i terapeutycznych NFZ:

 • Program leczenia przewlekłej białaczki szpikowej
 • Program leczenia chłoniaków złośliwych
 • Program leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (PH+)
 • Program leczenia opornych postaci szpiczaka plazmocytowego
 • Program ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego

Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów. Oddział współpracuje miedzy innymi z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie.

Oddział hematologii uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy –dysponuje 4 miejscami akredytacyjnym do prowadzenia specjalizacji z hematologii, 2 miejscami do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz prowadzi staże kierunkowe z hematologii dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

Oddział uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych, co umożliwia pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii.
Komfort pobytu zapewniają nowoczesne łóżka elektryczne, a bezpieczeństwo zwiększa cyfrowy system przyzywowy.
Podczas pobytu w oddziale pacjenci mogą korzystać z telewizji HD z dostępem do programów platformy NC+, z oddziałowej biblioteki oraz z bezprzewodowego dostępu do internetu.

Procedury medyczne realizowane w Oddziale Hematologii: do pobrania

Przydatne linki:
– Strona Narodowego Centrum Krwi – składanie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne: przejdź na stronę
– Instrukcja korzystania z serwisu Narodowego Centrum Krwi: do pobrania

– strona Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa: przejdź na stronę