Data ogłoszenia  2023-09-04
Data i godzina umieszczenia 2023-09-04 godz.14.20
Termin zakończenia 2023-09-15
Opis przedmiotu Ogłoszenie dla biegłych rewidentów na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 i 2024
Aktualny status trwa
Pełny tekst ogłoszenia do pobrania (pdf)