Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych – kod 85121100-4 ogólne usługi lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Data ogłoszenia 2023-03-21
Data i godzina umieszczenia 2023-03-21 godz.14.05
Termin składania ofert 2023-03-28 godz.15.00
Opis przedmiotu Zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych – kod 85121100-4 ogólne usługi lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Aktualny status Zakończony
Pełny tekst ogłoszenia do pobrania (pdf)
Warunki konkursu ofert  do pobrania (doc)
Załącznik nr 1 do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 2 do WKO  do pobrania (doc)
Załącznik nr 3 do WKO  do pobrania (docx)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego do pobrania (pdf)