Kierownik Poradni:

lek. med. Elżbieta Poniatowska – Kubina – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Pielęgniarka koordynująca:

mgr Elżbieta Ponikowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka poradni:

mgr Iwona Tkaczyk – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Świadczeń udzielają:

  • lek. med. Elżbieta Poniatowska-Kubina – kierownik poradni, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

  • lek. med. Krzysztof Skrzypek- lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają powietrze w tlen do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe.

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddechowej.

Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazów krwi tętniczej (tlen i dwutlenek węgla).

W momencie rozpoczęcia tlenoterapii w warunkach domowych chory nie może palić papierosów.

Kwalifikacja do leczenia tlenem odbywa się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem.

Poradnia przejmuje kompleksową opiekę lekarsko – pielęgniarską nad pacjentem na czas trwania tlenoterapii.

Oczekiwanymi wynikami postępowania w zakresie leczenia tlenem w domu są:

  • poprawa samowystarczalności chorych
  • poprawa jakości życia
  • zmniejszenie potrzeby hospitalizacji
  • zmniejszenie częstości infekcji oddechowych
  • przedłużenie życia chorych

Do poradni obowiązuje skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Telefon kontaktowy:  505 611 717