W ramach Poradni Chirurgii Dziecięcej udzielane są specjalistyczne konsultacje lekarskie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób chirurgicznych u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Telefon do rejestracji: 84 677 51 11