Geriatria zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i opieką nad osobami starszymi, w szczególności osobami z wielochorobowością, polipragmazją, z wysokim ryzykiem wystąpienia zespołów jatrogennych, sarkopenii, zespołu kruchości. Diagnostyka w poradni obejmuje przede wszystkim tzw. wielkie problemy geriatryczne, tj. otępienia, depresje wieku podeszłego, upadki i zaburzenia chodu, zaburzenia zwieraczy, zaparcia, ocena ryzyka niedożywienia i odleżyn. Specjaliści z dziedziny geriatrii zajmują się kompleksową opieką nad pacjentami starszymi, oceniając ich fizyczne, emocjonalne i społeczne potrzeby wykonując Całościową Ocenę Geriatryczną.

Poradnia geriatryczna zapewni całościową opiekę medyczną nad seniorami wymagającymi profesjonalnego wsparcia mającego na celu poprawę jakości życia oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Warunkiem skorzystania z porad jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Świadczeń udziela lek. Ewelina Nizioł – specjalistę neurologii i geriatrii.

Telefon do rejestracji: 84 677 51 11