Kierownik Poradni:

lek. med. Elżbieta Poniatowska – Kubina – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Pielęgniarka koordynująca:

mgr Elżbieta Ponikowska – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Świadczeń udzielają:

 • lek. med. Elżbieta Poniatowska-Kubina – kierownik poradni, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 • lek. med. Krzysztof Skrzypek- lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 • lek. med. Lucyna Olszewska- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergolog

 • lek. med. Małgorzata Dudek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 • lek. med.Igor Perehubka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 • lek. med. Paweł Basiński – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

 

Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego w tym:

 • Astma
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Rozedma
 • Gruźlica płucna i pozapłucna
 • Rozstrzenia oskrzeli
 • Choroby śródmiąższowe
 • Powikłania płucne po Covid-19
 • Choroby infekcyjne układu oddechowego
 • Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych układu oddechowego
 • Opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu oddechowego po hospitalizacji.

Wykonywane badania :

 • spirometria z testem odwracalności skurczu oskrzeli , służąca do oceny wydolności płuc
 • punktowe testy alergiczne
 • pulsoksymetria
 • szczytowy przepływ wydechowy PEF
 • elektrokardiogram
 • badania laboratoryjne
 • zdjęcie płuc PA i boczne
 • tomografia komputerowa
 • USG płuc
 • nebulizacje lekami w trakcie wizyty lekarskiej

Do poradni obowiązuje skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Można rejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej.

Istnieje możliwość zarejestrowania się drogą elektroniczną na stronie szpitala www.szpital.com.pl  w zakładce „E-rejestracja”.

Poradnia czynna w godzinach

poniedziałki  7.25 – 18.00

wtorek – piątek 7.25 – 15.00

Telefony do rejestracji:  84 677 50 97 (stacjonarny),   789 299 852 (komórkowy)