mgr Anna Gieleta

Naczelna Pielęgniarka Szpitala
Mariusz Paszko

mgr Anna Gieleta – absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa. Ukończone studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji UMCS w zakresie administracji i zarządzania dla kierowniczej kadry w służbie zdrowia. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w zawodzie pielęgniarki, w tym na stanowisku kierowniczym. Pracowała m.in. w oddziale chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, bloku operacyjnym oraz jako pielęgniarka oddziałowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SP ZOZ w Krasnymstawie.
Radna Rady Miasta Krasnegostawu w latach 1998-2002
Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działającego przy ZSzN.
Członek Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa.
Pełni funkcję Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu.
Aktywnie uczestniczy w zespole doskonalenia systemem zasądzania jakością w szpitalu.
Jest inicjatorką wielu rozwiązań systemowych w zakładzie.
Od 1 marca 2011 roku Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.