mgr Anna Liwak

Kierownik Działu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej
Mariusz Paszko

mgr inż. Dorota Wydmańska – absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Od 1994 r pracuje w szpitalu, w tym od 1998r na stanowiskach kierowniczych.Od 2005 r jako Kierownik Działu Obsługi Szpitala. Posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu „Prawo zamówień publicznych”. Jest współtwórcą Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym.