Janina Chodara

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
Mariusz Paszko

Janina Chodara związana z ochroną zdrowia od 1986 roku , w tym od 1998 roku na stanowisku kierowniczym. Wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy. Kurs doskonalący dla kierowników i pracowników działów służb pracowniczych zakładów opieki zdrowotnej. Od 2005 roku kierownik Działu Spraw Pracowniczych Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o..