mgr inż. Mariusz Paszko

Prezes
Mariusz Paszko

MARIUSZ PASZKO – z ochroną zdrowia związany od roku 1991r. pracując na stanowiskach: głównego specjalisty ds. analiz ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu, kierownika sekcji komputerowego przetwarzania danych Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego w Zamościu, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu, od 2005r. Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o., pełnił również funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
Z dniem 1. marca 2011 roku powołany na stanowisko Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

Kwalifikacje: absolwent Politechniki Lubelskiej, ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia na Wydziale Ekonomicznym UMSC oraz Studia Podyplomowe Kontrola i Audyt Wewnętrzny w Lubelskiej Szkole Biznesu SW. Ukończył również specjalistyczne kursy dla kadry zarządzającej opieką zdrowotną prowadzone przez Szkołę Zdrowia Publicznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Medycyny Społecznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ukończył studia doktoranckie z zakresu ubezpieczeń finansowania i zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia w Szkole Głównej Handlowej.
Doświadczenie w pracy samorządowej – w latach 1998-2004 Radny Miasta Zamość, 1998-2001 Członek Zarządu Miasta Zamość.

Ważniejsze projekty: współautor i realizator koncepcji prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz części ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie Miasta Zamość i powiatu zamojskiego. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu i realizacji projektu badań epidemiologicznych z zakresu ostrej niewydolności wieńcowej oraz chorób nowotworowych. Współuczestniczył w tworzeniu Rejestru Usług Medycznych w powiecie hrubieszowskim, biłgorajskim i zamojskim, był współautorem koncepcji utworzenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego. Jako konsultant Banku Światowego brał udział w pracach nad koncepcją informatyzacji ochrony zdrowia..
Był współautorem programu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Nadzorował i uczestniczył we wprowadzeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym.