mgr inż. Renata Król

PROKURENT, Główny Księgowy:
Mariusz Paszko

mgr inż. Renata Król – absolwentka Wydziału Ekonomicznego SGGW w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe – bankowość, w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (wpis numer: 14 247/2006).
Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu księgowości i rachunkowości oraz analiz ekonomicznych. Ze służbą zdrowia związana od 1998 roku, gdzie pełniła funkcję Kierownika Działu Ekonomicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Od 2003 roku zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. Od maja 2010 roku pracuje jako Główny Księgowy w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp. z o.o. Pełni również funkcję Prokurenta Spółki.