dr n. med. Szczepan Krupa

Dyrektor ds. Lecznictwa:
Mariusz Paszko

Szczepan Krupa – absolwent Akademii Medycznej w Lublinie doktor nauk medycznych.
Studia na Wydziale Lekarskim ukończone w 1995roku.
Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał w 1998 roku, tytuł specjalisty 25 maja 2004 roku.
W dniu 11 stycznia 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych .
Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Szpitalu Powiatowym w Swidniku.
W latach 1996-2007 zatrudniony był w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, od 2007 roku do 2011 roku w Szpitalu Powiatowym w Swidniku, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej z Pododdziałem Ortopedycznym .
Od dnia 1 listopada 2011 roku pełni funkcję Ordynatora Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu.