p.o. Kierownik Działu

Anna Pupiec

Kierownik zespołu techników

mgr Monika Knap

Lekarze:

lek. Paweł Nowaczyński

specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Piotr Tomaszewski

specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Marek Figarski

specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Dorota Feja

specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

lek. Andrzej Błażewicz

Na Dział Diagnostyki Obrazowej składają się:

  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( dwie pracownie )
  • Pracownia USG
  • Pracownia Tomografii komputerowej

Dział Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej, ultrasonografii i tomografii komputerowej. Pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiająca zdalne wykonywanie opisów lekarskich badań tomografii komputerowej oraz radiologii klasycznej – teleradiologia zapewnia całodobową dostępność do opisów wykonywanych badań.
Pracownie wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych oraz dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie w ZSzN. Badania są też wykonywane na rzecz pacjentów skierowanych z innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów.

Pracownia tomografii komputerowej posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – badania tomografii komputerowej są wykonywane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Procedury realizowane w dziale diagnostyki obrazowej:

  • Procedury RTG: do pobrania 
  • Procedury USG: do pobrania
  • Procedury TK: do pobrania