Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 13 listopada 2015 rokuOrganizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych Krzysztof Tuczapski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej Kowalik, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Andrzej Olborski, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk oraz Wicestarosta Jerzy Wereszczak.
Tematyka spotkania:

  1. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2016. Realizacja kontraktów w roku 2015.
  3. Realizacja rozporządzeń dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych – dyskusja, wypracowanie stanowiska.
  4. Sprawy bieżące.