Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 23 czerwca 2017 rokuOrganizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Głównym tematem spotkania była dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji związanej z wejściem w życie ustawy „o sieci szpitali” i rozporządzeń dotyczących profili i sposobu obliczania ryczałtu oraz ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dyrektorzy LOW NFZ przekazali informacje na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w bieżącym okresie.
Na kolejne spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny zaprasza SPZOZ w Hrubieszowie.