Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 3 lutego 2017 rokuOrganizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski i Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Obrady poświęcone były głównie projektom zmian w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie tzw. „sieci szpitali”. Zebrani wymienili swoje uwagi oraz dyskutowali o zagrożeniach dla swoich jednostek w obliczu zapowiadanych zmian legislacyjnych. Jednym z tematów były również możliwości pozyskania funduszy unijnych dla sektora ochrony zdrowia oraz cele i korzyści związane z projektem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Organizatorem kolejnego spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny będzie SP ZOZ w Krasnymstawie.