Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 5 lutego 2019Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Tematem obrad Konwentu były bieżące problemy związane z funkcjonowaniem „sieci szpitali” oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

Dyrektorzy LOW NFZ przedstawili informacje dotyczące planu finansowania i realizacji świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim. W trakcie dyskusji dyrektorzy szpitali rozmawiali o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem swoich jednostek, m.in. o skutkach finansowych podwyżek płac wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publiczny oraz niektórych innych ustaw.

Dyrektorzy zwrócili uwagę na narastające problemy kadrowe, dotyczące zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, co często, zwłaszcza w małych szpitalach powiatowych, związane jest z brakiem środków na zatrudnienie i zapewnienie wynagrodzenia na oczekiwanym poziomie. Podkreślono, że ustawa podwyżkowa uwzględniająca tylko niektóre grupy zawodowe jest bardzo krzywdząca, powoduje duże dysproporcje wynagrodzeń i jest przyczyną konfliktów w zakładach pracy. Ponadto przekazywane przez MZ „znaczone pieniądze” nie gwarantują pełnego pokrycia podwyżek, co powoduje zadłużanie się jednostek. Zdaniem Konwentu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wartości świadczeń medycznych.
Miłym akcentem spotkania Konwentu były podziękowania złożone Dyrektorowi Piotrowi Matejowi za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie.