Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 7 lipca 2016 rokuOrganizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Starosta Powiatu Zamojskiego. Głównym tematem spotkania były mapy potrzeb zdrowotnych oraz nowa ustawa o działalności leczniczej.