Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny było Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie. Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz omówieniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem szpitali zrzeszonych w Konwencie.