Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w normatywnych godzinach czasu pracy oraz poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w następujących oddziałach: chorób wewnętrznych, hematologii oraz chorób płuc.

Data ogłoszenia 2023-01-11
Data i godzina umieszczenia 2023-01-11 godz. 15.09
Termin składania ofert 2023-01-23 godz. 15.00
Opis przedmiotu Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kod 85110000-3 usługi szpitalne i podobne, udzielanie świadczeń zdrowotnych w normatywnych godzinach czasu pracy oraz poza godzinami normalnych ordynacji lekarskich w następujących oddziałach: chorób wewnętrznych, hematologii oraz chorób płuc.
Aktualny status trwa
Pełny tekst ogłoszenia  do pobrania (pdf)
Warunki konkursu ofert do pobrania (doc)
Załącznik nr 1 do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 2 do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 3 do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 4 do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 4a do WKO do pobrania (doc)
Załącznik nr 5 do WKO do pobrania (docx)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego do pobrania (pdf)