V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

18 maja 2017 roku odbyła się V edycja Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość.

Organizatorem konferencji tak jak co roku był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali. W zamojskim Hotelu Artis spotkali się dyrektorzy szpitali województwa lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym punktem obrad był panel dyskusyjny pt. „Reformy systemu ochrony zdrowia 2017 – wyzwania”, w którym wziął udział m.in. Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz Posłowie RP Sławomir Zawiślak i Jarosław Sachajko.

Ponadto program konferencji obejmował:
1.Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych a sieć szpitali w województwie lubelskim
2.Jak łączyć siły aby wejść do sieci – konsorcjum czy podwykonawstwo? Szanse i zagrożenia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3.Regionalne priorytety polityki zdrowotnej województwa lubelskiego
4.Polityka zarządu województwa lubelskiego w ochronie zdrowia a środki strukturalne
5Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta – odpowiedź na ryzyko obniżenia jakości świadczeń w związku z uchwaleniem ustawy o „sieci szpitali”
6.Perspektywy doskonalenia jakości dla sektora medycznego w Polsce
7.Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie wewnętrznego systemu monitorowania jakości w podmiotach leczniczych
8.Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne w świetle kontroli NIK
9.Outsourcing – fakty i mity
10.e-Usługi jako klucz do pozyskiwania środków unijnych
11.Praktyczne aspekty finansowania inwestycji medycznych

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.

Relacja z Konferecji na stronie Nowego Kuriera Zamojskiego

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.

Relacja z Konferecji na stronie Nowego Kuriera Zamojskiego