VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

Ponadto program konferencji obejmował:
1. Koordynowana opieka zdrowotna – kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia – aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia – projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
9. Wyzwania eZdrowia.
10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
11. Przyszłość tworzymy dzisiaj – rozwiązania dla szpitali.

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.