Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Konferencje organizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.Zamojskie Spotkania Hematologiczne:

Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali:
 • VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

  Konferencja zorganizowana 17 maja 2018

 • 17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

  Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

  Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

  Ponadto program konferencji obejmował:
  1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
  2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
  3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
  4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
  5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
  6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
  7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
  8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
  9. Wyzwania eZdrowia.
  10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
  11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

  Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym. • V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

  Konferencja zorganizowana 18 maja 2017

 • IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

  Konferencja zorganizowana 20 maja 2016

 • III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

  Konferencja zorganizowana 8 maja 2015

 • II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

  Konferencja zorganizowana 22 maja 2014

 • I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

  Konferencja zorganizowana 23 maja 2013

23 maja 2013 roku w zamojskim hotelu Artis odbyła się Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość.
Organizatorem spotkania był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. oraz Polska Federacja Szpitali.
W konferencji udział wzięli zarząd i członkowie Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektorzy Szpitali i Władze Samorządowe województwa lubelskiego.
Spotkanie zostało poświęcone ochronie zdrowia województwa lubelskiego w świetle ustawy o działalności leczniczej oraz zapowiadanych zmian w przepisach prawa mających wpływ na prowadzenie działalności leczniczej. Eksperci i specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia przybliżyli problematykę przekształceń, organizacji i zarządzania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych poprzez prezentację nowoczesnych metod zarządzania.
Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z przeprowadzonych procesów restrukturyzacji szpitali.
Wiodące tematy konferencji:
 • polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia,
 • ubezpieczenia podmiotów leczniczych - realna ochrona podmiotów leczniczych,
 • zarządzanie ryzykiem działalności podmiotów leczniczych w kontekście zmian w przepisach prawa oraz wzrostu świadomości pacjentów w zakresie dochodzenia roszczeń,
 • przekształcenia szpitali w świetle  ustawy o działalności leczniczej,
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim na rok 2014 i lata następne,
 • grupy zakupowe.

  Mamy nadzieję, że Konferencja wejdzie na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Zamojski Szpital Niepubliczny.


  Materiały z konferencji:
 • Cele i zadania Polskiej Federacji Szpitali - Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Delegowanie odpowiedzialności za ryzyka funkcjonowania szpitala - Piotr Szynkiewicz, Prometriq
 • Ubezpieczenia w praktyce - Zbigniew Nowak, PWS Konstanta
 • Grupy zakupowe - Wojciech Kaszyński, V-ce Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Polityka Zarządu Województwa Lubelskiego w ochronie zdrowia - Tomasz Pękalski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
 • Benchmarking jako metoda oceny i poprawy efektywności funkcjonowania szpitali - Zbigniew Orzeł, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
 • Badania Kliniczne - Marek Konieczny, Prezes Instytutu Naukowego Med-Koncept Sp. z o.o.
 • Elektroniczny Rekord Pacjenta - Rafał Włach, CompuGroup Medical sp. z o.o.
 • Outsourcing - dlaczego niektórym się opłaca? - Jolanta Nykiel, Grupa Kapitałowa Impel S.A.
 • Możliwości pozyskiwania środków finansowych - Tatiana Piechota, Upper Finance Sp. z o.o.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent Szpitali Zamojszczyzny
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Koło - P.T.P.
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Praca dla lekarzy
  Praca
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Ważne linki
  Ankieta dla pacjentów
  E-Rejestracja
  System Zarządzania Jakością