Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  Polskiej Federacji Szpitali 

Konferencje organizowane przez Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o.Zamojskie Spotkania Hematologiczne:

Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali:
 • VI Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2018

  Konferencja zorganizowana 17 maja 2018

 • 17 maja 2018 roku w zamojskim Hotelu Artis po raz kolejny spotkali się menedżerowie szpitali z wojewódzkiego lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia na VI Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali.

  Tak jak w latach poprzednich organizatorem konferencji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali.

  Kulminacyjnym punktem spotkania był panel dyskusyjny interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W toku dyskusji oceniano m.in. sieć szpitali oraz problemy współpracy szpitali z podstawową opieką medyczną. Nie tylko dyrektorzy szpitali ale także pracownicy szpitali – pielęgniarki i lekarze zwracali uwagę na rosnące wyzwania szpitalnych oddziałów ratunkowych w związku z coraz to liczniejszym zgłaszaniem się pacjentów, którzy nie zostali odpowiednio zaopatrzeni na poziomie POZ.

  Ponadto program konferencji obejmował:
  1. Koordynowana opieka zdrowotna - kształcenie menedżerów w ochronie zdrowia - aktualności Polskiej Federacji Szpitali.
  2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i realizacja ryczałtów szpitali sieciowych w województwie lubelskim.
  3. Programy zdrowotne realizowane przez samorządy województwa lubelskiego.
  4. Ocena inwestycji w ochronie zdrowia w województwie lubelskim.
  5. Nowe regulacje w ochronie zdrowia - projekt ustawy o jawności życia publicznego, dyrektywa o ujednoliceniu elektronizacji rynku zamówień publicznych, IOWISZ 3 i inne.
  6. RODOodporni, RODOgotowi, RODObezradni. Przegląd obszarów wysokiego ryzyka praw i wolności pacjenta w szpitalu.
  7. Wyzwania i najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych dla szpitali.
  8. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
  9. Wyzwania eZdrowia.
  10. Cyber ryzyko i Cyber zabezpieczenia w kontekście RODO.
  11. Przyszłość tworzymy dzisiaj - rozwiązania dla szpitali.

  Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym. • V Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2017

  Konferencja zorganizowana 18 maja 2017

 • IV Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2016

  Konferencja zorganizowana 20 maja 2016

 • III Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2015

  Konferencja zorganizowana 8 maja 2015

 • II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014

  Konferencja zorganizowana 22 maja 2014

 • I Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2013

  Konferencja zorganizowana 23 maja 2013
18 maja 2017 roku odbyła się V edycja Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Zamość.

Organizatorem konferencji tak jak co roku był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. i Polska Federacja Szpitali. W zamojskim Hotelu Artis spotkali się dyrektorzy szpitali województwa lubelskiego, przedstawiciele organów samorządowych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym punktem obrad był panel dyskusyjny pt. "Reformy systemu ochrony zdrowia 2017 - wyzwania", w którym wziął udział m.in. Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz Posłowie RP Sławomir Zawiślak i Jarosław Sachajko.

Ponadto program konferencji obejmował:
1.Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych a sieć szpitali w województwie lubelskim
2.Jak łączyć siły aby wejść do sieci - konsorcjum czy podwykonawstwo? Szanse i zagrożenia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3.Regionalne priorytety polityki zdrowotnej województwa lubelskiego
4.Polityka zarządu województwa lubelskiego w ochronie zdrowia a środki strukturalne
5Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta - odpowiedź na ryzyko obniżenia jakości świadczeń w związku z uchwaleniem ustawy o "sieci szpitali"
6.Perspektywy doskonalenia jakości dla sektora medycznego w Polsce
7.Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie wewnętrznego systemu monitorowania jakości w podmiotach leczniczych
8.Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne w świetle kontroli NIK
9.Outsourcing - fakty i mity
10.e-Usługi jako klucz do pozyskiwania środków unijnych
11.Praktyczne aspekty finansowania inwestycji medycznych

Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy do Zamościa na kolejną edycję Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali w roku przyszłym.

Relacja z Konferecji na stronie Nowego Kuriera Zamojskiego

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent Szpitali Zamojszczyzny
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Koło - P.T.P.
Biuletyn Informacji Publicznej
Praca dla lekarzy
Praca
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Ważne linki
Ankieta dla pacjentów
E-Rejestracja
System Zarządzania Jakością